PERSBERICHT (onder embargo tot 11 juni 2014)
NCD en NKCC bundelen hun krachten
Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en
Directeuren) en het NKCC (Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders)
bundelen hun krachten om te komen tot één breed gedragen beroepsvereniging. Hiermee kan
beter worden ingespeeld op maatschappelijke veranderingen die het belang onderstrepen van
dynamisch leiderschap en verantwoord bestuur & toezicht in Nederland.
Door de combinatie van de NCD en het NKCC wordt het grootste platform van directeuren en
toezichthouders in Nederland gecreëerd. De wisselwerking tussen directeuren en bestuurders
enerzijds en commissarissen en toezichthouders anderzijds binnen één onafhankelijke vereniging
draagt bij aan de kwaliteit van besturen en toezichthouden die tevens anticipeert op de realiteit van
morgen. Dit houdt in goed gekwalificeerde en responsieve toezichthouders en bestuurders die op
een juiste wijze verantwoording afleggen aan stakeholders en maatschappij als geheel. Om dit
ontwikkelingsproces te ondersteunen zet de nieuwe combinatie verschillende middelen in zoals het
aanbieden en certificeren van opleidingen via NCD Academy.
Ron Steenkuijl, voorzitter NCD: “Voor verantwoord huidig en toekomstig leiderschap is een
maatschappelijk en sociaal-economisch geëngageerde beroepsgroep van directeuren, bestuurders,
commissarissen en toezichthouders noodzakelijk. De ambitie van de combinatie van de NCD en het
NKCC is het actief bijdragen aan kwaliteitsverbetering van bestuur en toezicht door uitwisseling van
kennis en ervaring op persoonlijk en professioneel vlak. We vervullen daarbij een proactieve rol en
laten onze stem horen in de samenleving”.
Norbert de Melker, directeur NKCC: “Wat tot nu toe ontbreekt, is een breed platform voor
toezichthouders en bestuurders dat zich kan laten horen. Met deze combinatie zijn wij voor
maatschappelijke partijen, overheid en wetenschap een duidelijk adresseerbare vertegenwoordiging
van het publieke en het private domein. Daarnaast gaat het bij het nieuwe toezichthouden om
grotere diversiteit in personen en nieuw bloed, die voldoen aan minimale kwalificaties. Een
gezamenlijke infrastructuur zal ons helpen bij het versneld doorvoeren van normeringen en
daadwerkelijke kwaliteitsverbeteringen. De combinatie van de NCD en het NKCC zal vol inzetten op
het opleiden en begeleiden van een nieuwe generatie bestuurders en toezichthouders naar de
maatschappelijke normen van vandaag en morgen”.
Voor de redactie:
Informatie NCD: Gerard van Vliet, directeur NCD, contact: 06 53152622, gerardvanvliet@ncd.nl
Informatie NKCC: Norbert de Melker, directeur NKCC, contact: 06 55101322, ndemelker@rotterdam-istanbul.com
Over NCD
NCD staat voor ‘Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren’; sinds
1953 en met 1.600 leden hét platform voor verantwoord leiderschap & toezicht om
te anticiperen op de realiteit van morgen. Van, voor en door leiders van vandaag én
morgen die zich binnen NCD kwetsbaar kunnen opstellen om maximaal met en van
elkaar te kunnen leren. Inspiratie en ondersteuning bij persoonlijke groei,
ondernemerschap en verbinding vanuit een passie voor leiderschap vormt de
gemeenschappelijke rode draad in denken en doen.
Over NKCC
NKCC staat voor Stichting Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en
Toezichthouders dat sinds 2004 en met ruim 400 leden streeft naar de ontwikkeling
van toezichthouderschap waarin economische èn sociaal maatschappelijke
waarden kwalitatief toonaangevend zijn. Het NKCC beschikt met haar onafhankelijk
ledenplatform van toezichthouders over relevante kennis en ervaring in
verschillende branches en heeft een actieve kennisuitwisseling met diverse
relevante partijen.