Nieuwsbrief september 2013
Na een zomer met heerlijk weer is vrijwel iedereen weer 'back in business'. Met nieuwe plannen en
frisse energie. Veel commissarissen en toezichthouders hebben de zomer gebruikt om de toezicht-
agenda voor het komende halfjaar aan te scherpen en plannen te maken voor het op peil houden van
hun vakkennis. En wellicht staat de zelfevaluatie van de Raad op het programma en zijn er binnenkort
vacatures binnen uw Raad?
Deze brief brengt u op de hoogte van enkele nieuwe initiatieven en geeft u hopelijk inspiratie om inhoud
te geven aan het Nieuwe Toezichthouden.
Online een Commissaris, Toezichthouder of Raad van Advieslid vinden
Tijden veranderen en de wereld digitaliseert in hoog tempo. Zoekende organisaties hebben baat bij
goede CTA’s (Commissarissen, Toezichthouders en Raad van Adviesleden). Daarvoor is nu een
openbaar, onafhankelijk online platform beschikbaar dat de vraag naar CTA’s en het aanbod ervan bij
elkaar brengt. Uniek hierbij is dat dit anoniem gebeurt, wat tot transparantie en objectiviteit tijdens het
zoekproces leidt, terwijl de privacy en discretie van de betrokken partijen gewaarborgd blijven.
De eisen rond de werving van commissarissen en de vraag naar diversiteit, nieuw talent en
noodzakelijke competenties zijn anders dan in het verleden. Vaak ligt het antwoord buiten het eigen
netwerk en daarvoor moet dan wel budget beschikbaar zijn. Wij willen graag dat het voor iedereen
toegankelijk wordt om een geschikte CTA te vinden.
Het NKCC en PMP Supervisor zijn een meerjarige samenwerking aangegaan, om elkaar te ondersteunen
en op objectieve en open wijze de kwaliteitsverbetering binnen RvC’s , RvT’s en RvA’s in Nederland te
bevorderen.
Bent u op zoek naar een Commissaris, Toezichthouder of Raad van Advieslid? Of wilt u zich opgeven als
CTA op dit platform? Ga naar www.pmpsupervisor.com.
EvaLite - uniek online zelfevaluatie instrument
Nadat begin dit jaar dit professioneel instrumentarium voor zelfevaluatie geïntroduceerd is, hebben
vele Raden hiervan succesvol gebruik gemaakt en zijn de reacties zeer enthousiast. Volgt u dit
voorbeeld?
EvaLite is een uniek online supporttool voor (zelf)evaluaties van besturen en interne toezichthouders
(RvC/RvT). Door EvaLite kunt u op een eenvoudige en effectieve manier voldoen aan de governance
eisen voor zelfevaluatie zoals opgenomen in de diverse Governance Codes. Het biedt u een
afgeschermde en beveiligde omgeving met desgewenst waarborg van anonimiteit van deelnemers. Met
deze omgeving bent u verzekerd van een efficiënte voorbereiding en uitvoering van het evaluatieproces.
Enkele gebruikerservaringen met EvaLite laten we graag niet onvermeld:
' De digitale formule is me uitstekend bevalllen, zegt Dolf van den Brink. Deze tool geeft een goede inventarisatie
van de belangrijkste punten waar een Raad van Commissarissen attent op moet zijn: ik krijg in een oogopslag te
zien hoe de stemming in de raad is en waar mijn collega's zich niet comfortabel bij voelen. De rapportage biedt
een framework voor een goede discussie.'

' Bij de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht van het Laurentius ziekenhuis, heeft onze Raad van
Toezicht deze keer met veel plezier gebruik gemaakt van EvaLite. Een goede compacte vragenlijst, die tot de
kern doordringt. In het gesprek binnen de RvT zaten we na invulling derhalve al gauw op de hoofdzaken van
aandacht ’. (Ger Wagemans, Voorzitter RvT Laurentius ziekenhuis Roermond)
Het NKCC ziet in dit unieke online instrument de nieuwe standaard voor zelfevaluatie bij RvC’s en RvT’s.
En dat legt een uitstekende basis om de professionaliteit en kwaliteitsverbetering binnen intern toezicht
in Nederland te bevorderen. Meer informatie kunt u vinden op: www.evalite.nl
Erasmus Universiteit Rotterdam: bron van kennis en inspiratie voor commissarissen,
toezichthouders en topmanagers
U kent de Erasmus Universiteit Rotterdam ongetwijfeld vanwege haar toonaangevende Executive
Programs voor (aspirant) Commissarissen en Toezichthouders. Ook de driedaagse Masterclass
Financiële Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders verdient uw warme belangstelling.
Praktijkgericht, kleinschalig en gegeven door key opinion leaders uit wetenschap en bedrijfsleven. De
gemiddelde waardering van meer dan een 8 behoeft geen verdere toelichting.
Voor u zelf, danwel de directies en boards waar u mee te maken heeft, biedt Erasmus Universiteit-ESAA
een aantal andere interessante Executive Programs, die wij graag bij u onder de aandacht brengen. De
leergang The New CFO spreekt voor zich, net als Corporate Social Responsibility. Voor een toelichting op
‘Het Brein in de Boardroom’, ‘Het rendement van Geluk’ en ‘Boardroom Dynamiek & Boardroom
Evaluaties’ verwijzen wij u graag naar de site: www.esaa.nl.
Masterclasses Toezicht op Duurzaamheid
Het NKCC heeft de krachten gebundeld om, in samenwerking met diverse partijen, juist het thema
toezicht op duurzaamheid op te pakken en zich te richten op de leden van Raden van Commissarissen
en Toezichthouders. Het verduurzamen van organisatie is een proces van de lange adem. Het kan niet in
één keer, het is een stapsgewijs proces. Voor de bewustwording van dit proces is een belangrijke rol
weggelegd voor de leden van De Raad van Commissarissen en De Raad van Toezicht bij organisaties.
Doel van de expert sessies tijdens de Masterclass is dat commissarissen en toezichthouders
geïnspireerd worden om duurzaamheid in het beleid van de onderneming, corporatie, ziekenhuis,
onderwijsinstelling e.d. te verankeren. Zij zitten dicht op de huid van hun directies en hebben een
natuurlijke klankbordrol. Zij kunnen qua duurzaamheid aanzet geven en nieuwe verbindingen initiëren.
Uitgebreide informatie vindt u op de website www.bob.nl/masterclassduurzaamheid.
U en NKCC
Als enig branche-onafhankelijk kenniscentrum voor commissarissen en toezichthouders in Nederland
heeft het NKCC u uiteraard meer te bieden; kijk daarvoor op de NKCC website: www.rotterdam-istanbul.com. Ook
wanneer u zich collectief als Raad of als Individueel lid wilt aanmelden.
Voor contact met het NKCC: info@rotterdam-istanbul.com of telefonisch met ons secretariaat op 088 6522000.