Organisatie
Governance University richt zich
op het professionaliseren en
ontwikkelen van toezichthouders
en commissarissen door middel van
opleidingen, onderzoek en advies.
Onze opleidingen staan onder
toezicht van een Curatorium.
Deelnemers
Deelnemers aan onze programma’s
zijn overwegend commissarissen en
toezichthouders van organisaties in
de profit- en non-profitsector en ook
bestuurders en professionals met het
profiel en de ambitie binnen enkele
jaren een commissariaat of
toezichthoudende functie te gaan
vervullen.
De bijeenkomsten worden in een
stijlvolle omgeving gehouden,
centraal in Nederland. Datums en
tijden staan verderop in deze
brochure.
Governance University biedt in 2011 drie erkende commissarisprogramma’s aan:
1. De Authentieke en Effectieve Commissaris (AEC),
2. CommissarisPraktijkGesprekken (CPG) en
3. Commissaris In Control (CIC).
Doel van alledrie programma’s is het bijdragen aan uw inzicht in uw persoonlijke
voorkeuren bij het werken als toezichthouder. Na afloop bent u beter in staat uw
eigen rol als professioneel toezichthouder in te vullen, ‘board room dynamiek’ te
beïnvloeden en heeft u inzicht verworven in de specifieke toegevoegde waarde die u
als commissaris in een organisatie kunt leveren.
1.Professionaliseringsprogramma
“De Authentieke en Effectieve Commissaris”
Het programma AEC draait al meerdere jaren en wordt door de deelnemers hoog
gewaardeerd. AEC is gericht op het verschaffen van inhoudelijke kennis en inzicht
in de dynamiek van het toezicht houden door de commissaris met de juiste afstand
en houding.
2.Advanced Governance Leergang
“Commissaris Praktijk Gesprekken”
Het programma CommissarisPraktijkGesprekken (CPG) is een ‘advanced’
programma voor commissarissen en bestuurders. ‘Advanced’ betekent dat het als
vervolg en verdieping op het programma AEC gevolgd kan worden, maar het
programma en alle onderdelen staan ook op zichzelf. Het is niet primair gericht op
cognitieve kennis, maar vooral op (uitwisseling van) ervaring en casuïstiek.
3. Professionaliseringsprogramma
“Commissaris In Control”
Commissaris In Control (CIC) richt zich op de commissaris of toezichthouder die –
al dan niet vanuit de audit committee – meer grip wil krijgen op compliance,
regelgeving, financiering, informatie, tax planning, risico’s en de (interne en externe)
accountant. Concrete handvatten voor meer ‘control’ worden geboden.

1. De Authentieke en Effectieve Commissaris
Bij het programma AEC wordt gewerkt op basis van het drieluik:
- ‘inzicht’ (uw rol, uw team, board dynamiek, board modellen, vergadercyclus);
- ‘praktisch’ (board processen, omgang met stakeholders, (zelf)evaluatie,
transparantie, casuïstiek, besluitvorming en valkuilen en dilemma’s);
- ‘in control’ (wet- en regelgeving, aansprakelijkheid, werkgeverschap, toezicht
commissies, de accountant en risicomanagement).
Programma en docenten*)
Masterclass I: Basisprincipes van een goede commissaris, teamplay in de top
Door Mr. Inge Brakman (Lid raad van toezicht van o.m. Staatsbosbeheer en UvA)
Workshop I: Authenticiteit, eigen stijl van toezicht houden, plaats in het team
Door Prof. drs. Wessel Ganzevoort (Hoogleraar Universiteit van Amsterdam)
Masterclass II: Afstemming rollen bestuurders – commissarissen – aandeelhouders
Door Ludo van Halderen (Commissaris Draka, van Gelder Groep)
Workshop II: Juridische aspecten van het commissariaat en aansprakelijkheid
Door Mr. Hugo Reumkens / Mr. Maurits Kalff (partners Van Doorne advocaten)
Masterclass III: samenstelling van de board: diversiteit en kwaliteit
Door Mr. Marry de Gaay Fortman (Commissaris bij o.m. Haskoning, AMREF)
Workshop III: Risicobeheersing en ‘in control’ zijn, samenspel met en
opdrachtgeverschap van de externe accountant
Door Prof. John v. Kollenburg RA (Partner en lid Raad van Toezicht BDO)
Workshop IV: Operationele processen in de RvC (o.m. besluitvorming,
zelfevaluatie) en de Stork case
Door Dr. Stefan Peij (directeur Governance University, lector Boards & Gov.)
Masterclass IV: Hoe vul ik mijn eigen rol als commissaris concreet in?, praktische
processen in de RvC
Door Jan Zegering Hadders (Lid bestuur Fortis S.A., commissaris Grontmij NV)
Masterclass V: Toezicht houden op financiële aspecten en de audit committee
Door Dr. Marius Jonkhart (Commissaris bij o.m. Aozora Bank en AerCap)
Na afloop ontvangt u een certificaat en bent u onderdeel van ons alumninetwerk.
*) Wijzigingen voorbehouden.
Het AEC-programma omvat
acht dagdelen en staat gepland
op:
AEC XIV: 26-27 mei
2011 en 23-24 juni 2011
AEC XV: 6-7 oktober en
10-11 november 2011
Dit programma wordt óók
incompany aangeboden.
Voorbereiding
U krijgt een persoonlijk
intakegesprek. Uw persoonlijke
vragen en dilemma’s worden
ingebracht in het programma.
Bij aanmelding krijgt u
literatuur toegestuurd, zoals het
Handboek Corporate
Governance en het boek
Commissaris op de
Bestuurdersstoel. Deze kunt u ter
voorbereiding doornemen..
Uw investering
Uw investering bestaat uit een
deelnamefee van € 4.750 incl.
overnachtingen, accommodatie,
dranken en zes maaltijden,
exclusief BTW. Bij vroegtijdige
betaling wordt 5% korting op de
deelnamefee verleend.
Erkenning
Dit programma is erkend door
Cedeo, KNB en NIVRA en
biedt 24 PE-punten.

2. Commissaris Praktijk Gesprekken:
Programma en docenten*)
Bijeenkomst I: Operationele board processen: van besluitvorming tot zelfevaluatie
(middag); Dilemma’s en valkuilen in bestuur en toezicht (avond)
Door Mr. Peter G. Elverding (Commissaris bij o.m. SHV, Océ en ING Groep) en
Mr. Rob van den Bergh (Commissaris bij o.m. TomTom, Pon, VNU Media)
Bijeenkomst II: Effectief functioneren in verschillende board modellen (middag);
Werken in en met commissies voor bestuur en toezicht (avond)
Door Drs. Rob Pieterse (Commissaris bij o.m. Grolsch, CSM en SAB Miller) en
Dr. Marius Jonkhart (Commissaris bij o.m. Tata Steel NL en AerCap USA)
Bijeenkomst III: Negen vragen die je als commissaris moet stellen
Door Kees Storm (Commissaris bij o.m. Aegon NV, KLM, Unilever, InBev S.A.) en
Dr. Stefan Peij (Commissaris bij VH&L en lid St. Prefs Grontmij NV)
Bijeenkomst IV: Early warning signals, hoe zien we op tijd dat het misgaat? (middag);
Omgang met commissarissen vanuit bestuurdersperspectief (avond)
Door Prof. dr. Tineke Bahlmann (o.m. Commissaris ING Groep NV, Nedap) en
Ir. Harrie Noy (Voorzitter raad van bestuur Arcadis NV, lid rvc GasTerra)
3. Commissaris In Control:
Programma en docenten*)
Workshops en masterclasses:
De audit committee in brede governance-context
Interne risicobeheersings- en controlesystemen; de financiële informatieverschaffing
door de vennootschap; de relatie met de externe accountant
Beleid m.b.t. tax planning en risico beheersing
Risicobeheersing- en controle systemen
Rol en functioneren van Interne Accountantsdienst
Financiering van de vennootschap
Docenten zijn onder meer ervaren commissarissen als Kees Storm en Inge Brakman,
alsmede:
Mr. Hans de Jong (Tax Counsel; voormalig Head of Tax van SHV, TNT en Basell);
Ir. Paul Riemens (Voorzitter Luchtverkeersleiding Nederland);
Th. Smit RA CIA (Directeur Group Audit SNS REAAL, Lid Board of Directors IIA Inc).
Voor alle programma’s geldt: bij aanmelding krijgt u literatuur toegestuurd, die u ter
voorbereiding kunt doornemen. Na afloop ontvangt u een certificaat en bent u onderdeel van
het alumninetwerk van de Governance University.
*) Basisprogramma. Wijzigingen voorbehouden.
Het CPG III-programma omvat 4x2
dagdelen en staat gepland, steeds
van 13.00 – 20.00 uur op: 15
september 2011, 3 en 17 november
2011 en 1 december 2011 (met
afsluitend diner)
Voorbereiding
Bij inschrijving voor het gehele
programma krijgt u een
persoonlijk intakegesprek. Uw
persoonlijke vragen en dilemma’s
worden ingebracht in het
programma.
Uw investering
Iedere bijeenkomst is afzonderlijk te
boeken. De deelnamefee is
€ 1.200 per bijeenkomst, voor vier
bijeenkomsten in totaal
€ 4.200 excl. BTW, inclusief
literatuur, borrel en diner. Er zijn
kortingsregelingen bij aanmelding
vanaf vijf deelnemers. Bij
vroegtijdige betaling wordt 5%
korting op de deelnamefee verleend.
Erkenning
Dit programma is erkend door
Cedeo, KNB en het NIVRA en
biedt 24 PE-punten (of 6 per
bijeenkomst).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CIC omvat vijf dagdelen. CIC I
staat gepland op 22 en 23
september en 4 november 2011.
Uw investering
De deelnamefee voor CIC is
€ 2.900 excl. BTW, inclusief
literatuur, borrel en diner. Bij
vroegtijdige betaling wordt 5%
korting op de deelnamefee verleend.
Erkenning
Dit programma is erkend door
Cedeo, KNB en het NIVRA en
biedt 14 PE-punten.

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende:
Naam en titulatuur:
Privé-adres:
Postcode en woonplaats:
Email:
Telefoon/faxnummers:
Organisatie:
Adres en vestigingsplaats:
Email:
Telefoon/faxnummers:
Uw functie:
o Wenst zich in te schrijven voor het programma AEC*)
o AEC XIV o AEC XV
o Wenst zich in te schrijven voor het programma CPG III*)
o Gehele programma
o Onderdelen van het programma:
o Bijeenkomst I o II o III o IV
o Wenst zich in te schrijven voor het programma CIC
o CIC I
LET OP: inschrijven voor meerdere (gehele) programma’s tegelijk levert in totaal
38 tot 48 PE-punten op en een extra korting van 10%!
Op deze inschrijving is een korting van toepassing:
o 5% voor betaling tot een maand voor aanvang van het programma
o 10% voor inschrijving voor meerdere programma’s tegelijk
o Anders, nl………………………………………… [bijv. alumnikorting, relatiekorting]
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de
Governance University.
Ondertekening:
Plaats en datum:
*) Graag aankruisen wat van toepassing is cq. doorhalen wat niet van toepassing is
Quotes van deelnemers aan
onze commissaris-
programma’s:
“Organisatie en materiaal is zeer
professioneel”
“Inspirerend”
“Zeer volledige informatie vooraf
en interessante sprekers”
“Super goede sessies”
“Duidelijk praktijkgeoriënteerd”
“Juridische aspecten goed
behandeld met heldere
praktijkvoorbeelden”
“Een voorrecht om erbij te zijn”
“Leerzaam”
“Alles perfect georganiseerd,
locatie helemaal goed”
“Uitleg vanuit de praktijk,
boeiend en leerzaam”
“Dit zouden alle commissarissen
moeten weten”
“Scherpt de geest”
“Het hele programma en alle
onderdelen waren tot de laatste
minuut boeiend en inhoudsrijk”
Lees verder op
www.governanceuniversity.nl
of bel 0343 – 476173
Dit formulier gaarne faxen
naar 0343 – 476174 of per
post versturen naar :
Governance University
Moersbergselaan 17
3941 BW DOORN