Op 29 mei 2012 vindt op de Nyenrode Business Universiteit de officiële lancering plaats van het
Stimuleringskader Integere Organisatie, kortweg SIO, een normenkader voor integriteitsmanagement.
Stimuleringskader Integere Organisatie
Het Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO) is een nieuwe methode voor het auditeren en certificeren van integriteits-
management. Met SIO kunnen organisaties op een onafhankelijke en deskundige wijze laten zien dat zij hun integriteitsman-
agement op een goed niveau hebben ontwikkeld en hebben geborgd in de bedrijfsprocessen. Stakeholderverwachtingen en
maatschappelijke eisen spelen hierbij een voorname rol.
SIO is het resultaat van de gebundelde kennis en ervaring van Nederlandse en internationale experts op het gebied van
wetenschappelijk integriteitsonderzoek, organisatieadvies, auditing en certificering.
Waarom is SIO certificatie belangrijk voor uw organisatie?
Bedrijven of organisaties die willen starten met integriteitsmanagement of daar al geruime tijd aandacht aan besteden
kunnen door SIO-certificatie aantonen in hoeverre het managen van integriteit een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoe-
ring. De SIO-norm is van toepassing op alle bedrijven en organisaties, in zowel de private sector inclusief het MKB als de
publieke sector.
Onafhankelijk beheer
De SIO-norm wordt beheerd door een onafhankelijke Stichting SIO, welke wordt bijgestaan door een college van deskun-
digen, dat de kwaliteit van de norm inhoudelijk bewaakt. De lijst van CvD leden is opgenomen op www.siocertificatie.nl.
De initiatiefnemers van deze norm zijn vertegenwoordigers van adviesbureau Ethics & Business Integrity Services (EBIS), Nyen-
rode Business Universiteit en Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).
Startseminar 29 mei 2012
Pauze
SIO in de praktijk
M. L.J. de Jong, managing partner EBIS, mede-initiatiefnemer
SIO. Toepassing van SIO in de praktijk
N. Overdevest, lid Raad van bestuur, portefeuille bedrijfsvoer-
ing en financiën woningcorporatie Rochdale.
Maserati ramt Rochdale!
P. G. Cornelissen, Business Centre Manager LRQA Nederland.
Social audits tegen de SIO-norm
Forum (Docters v. L., De Jong, Overdevest, Cornelissen)
Afsluiting
Th. F. Kockelkoren, lid raad van bestuur AFM.
Het belang van de SIO-norm voor het toezicht op integriteit
Borrel en napraten
Deelnemen
De inschrijvingsbijdrage voor het seminar
zijn € 95,-. Deelnemers ontvangen
hiervoor een rekening van Nyenrode
Business Universiteit. Kosteloze annuler-
ing is mogelijk tot 21 mei. Inschrijvers
mogen zich laten vervangen.
.
13:30 – 13:45 uur
13:45 – 14:00 uur
14:00 – 14:20 uur
14:20 – 14:35 uur
14:35 – 15:00 uur
Opening
A.W.H. Docters van Leeuwen, bestuursvoorzitter Stichting
SIO. Het maatschappelijk belang van de SIO-norm.
R. Craemer, voorzitter College van Deskundigen SSIO.
Het belang van de SIO-norm voor organisaties
Achtergronden SIO
R.J.M. Jeurissen, hoogleraar bedrijfsethiek Nyenrode, mede-
initiatiefnemer SIO.
Conceptualiseringen van integriteitsmanagement
F. de Vries, Divisiedirecteur Toezicht Expertisecentra.
Het cultuurhuis DNB als één van de bronnen van de SIO-norm
Forum (Docters v. L., Craemer, Jeurissen, De Vries)
......................................................................................
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het seminar
door een mailtje met uw (factuur)adres te
sturen naar
mw. Hansje Vlam, Nyenrode Business
Universiteit: h.vlam@nyenrode.nl
Stimuleringskader Integere Organisatie
......................................
mr. R. Craemer,
voorzitter CvD
15:00 – 15:30 uur
15:30 – 15:45 uur
15:45 – 16:00 uur
16:00 – 16:15 uur
16:15 – 16:45 uur
16:45 – 17:00 uur
17:00- 18:30 uur
Ir. Th. F.
Kockelkoren
dr. Ludwig
Hoeksema
dagvoorzitter
drs. M.L.J
de Jong
Prof. dr.
R.J.M. Jeurissen
N. Overdevest
SPREKERS
PROGRAMMA
..................
13:30 - 18:30
mr. A.W.H.
Docters van
Leeuwen,
bestuursvoorzitter
Stichting SIO
mr. dr. F.
de Vries
P.G.
Cornelissen
Deelnemers ontvangen gratis het boek 'Inleiding Stimuleringskader Integere Organisatie'.
Dagvoorzitter: Ludwig Hoeksema, Member of the Board Berenschot B.V.