Masterclass Stimuleringskader
Integere Organisatie
Certificatienorm voor integriteitsmanagement
NKCC Academie
Voldoen aan de SIO-norm is hét objectieve bewijsmiddel dat een
organisatie op een structurele, proactieve manier met integriteits-
management bezig is.
De norm wordt beheerd door een onafhankelijke stichting waarin DNB en
AFM ook participeren.
De Masterclass SIO geeft commissarissen en toezichthouders de handvat-
ten om effectief en efficiënt hun toezichthoudende taak op het gebied van
integriteit uit te oefenen.
De SIO-norm wordt op hoofdlijnen besproken en aandachtsgebieden
worden aangewezen. Zo wordt duidelijk waarop moet worden gelet bij de
beoordeling van het integriteitsbeleid.
Deze Masterclass is bestemd voor commissarissen, toezichthouders,
accountants (8 PE) en iedereen die bij de interne audit betrokken is.
Met regels alleen, of repressie
alleen veranderen we de wereld niet’’
Rolf van den Brink (commissaris Akzo Nobel)

De werkzaamheid van integriteit zichtbaar en transparant
Het Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO) is een
nieuwe methode voor het auditeren en certificeren van inte-
griteitsmanagement. SIO is het resultaat van de gebundelde
kennis en ervaring van Nederlandse en internationale experts
op het gebied van wetenschappelijk integriteitsonderzoek,
organisatieadvies, auditing en certificering.
Waarom is SIO-certificatie belangrijk voor u en uw
organisatie?
De SIO-norm voor integriteitsmanagement geeft het bestuur
van de organisatie een concreet toepasbaar en auditeerbaar in-
strument om de condities voor integer gedrag in de organisatie
te optimaliseren en het biedt de toezichthouder de handvatten
om effectief en efficiënt de toezichthoudende taak op dit gebied
uit te oefenen. Invoering van de norm eist namelijk een syste-
matische vastlegging van de inspanningen op dit gebied. Dit
vindt plaats via interne en externe audits en periodieke meting
van de integriteitsbeleving van medewerkers en stakeholders
die door de toezichthouder kunnen worden geraadpleegd,
besproken én beoordeeld.
Onafhankelijk beheer
De SIO-norm wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting
SIO, met als bestuursvoorzitter dhr. A.W.H. Docters van
Leeuwen, welke wordt bijgestaan door een college van
deskundigen (zie voor de lijst: www.siocertificatie.nl). De initi-
atiefnemers van de norm zijn vertegenwoordigers van advies-
bureau Ethics & Business Integrity Services (EBIS), Nyenrode
Business Universiteit en Lloyd’s Register Quality Assurance
(LRQA).
Deze Masterclass is speciaal ontwikkeld om u in zo kort moge-
lijke tijd op hoofdlijnen met de inhoud van de SIO-norm ver-
trouwd te maken. Hierbij is vooral van belang hoe u optimaal
van deze kennis gebruik kunt maken in uw toezichthoudende
functie.
De Masterclass vindt plaats op:
25 en 26 oktober 2012. De eerste bijeenkomst is een avondsessie van 16:00 tot 21:00
uur (inclusief diner). De dag daarop gaan we verder van 10:00 tot 16:30 uur (inclusief
lunch). De bijeenkomsten vinden plaats op het hoofdkantoor van CBE, Herengracht
250, Amsterdam.
Voor het opvragen van de brochure, nadere informatie en vragen
of aanmelding kunt u contact opnemen met NKCC Academie:
Richard Nooij MSc, telefonisch (088 – 6522000) of via e-mail
(academie@rotterdam-istanbul.com).
Initiatiefnemers SIO
Drs. Maarten
de Jong
Prof. dr. Ronald
Jeurissen
Bastiaan
Odijk