Masterclass Advanced
Governance
Inzicht in board dynamics
governance

governance
Verdiepend reflectieprogramma gericht op strategische en psychologische aspecten van bestuurlijke en
toezichthoudende rollen.
Deze driedaagse masterclass neemt de complexiteit van besturen als uitgangspunt en maakt deze op gestructureerde
wijze bespreekbaar. De insteek is drieledig:
• Aanreiken van actuele kennis op het gebied van governance.
• Oefenen met vraagstukken en dilemma’s om inzicht in het strategisch opereren te vergroten.
• Ontwikkelen van vaardigheden inzake de sociaal psychologische aspecten van bestuur en toezicht.
Doel is uw kennis, inzicht en handelingsbekwaamheid te vergroten, met name in de meer delicate verrichtingen die
onderdeel uitmaken van het toezichthouderschap. Daarnaast worden uw gedachten, beelden en inzichten opnieuw
gescherpt door de inhoudelijke gesprekken met interessante inleiders en mede-bestuurders.
Opbouw programma
Het programma beslaat drie dagen van 10.00 - 17.00
uur en met een afsluitend diner parlant.
De bijeenkomsten zijn gericht op de ontwikkeling van
kennis, inzicht en vaardigheden die u direct kunt
toepassen in uw commissariaat of toezichthouderschap.
Per thema is er veel ruimte voor discussie, inbreng van
eigen casuïstiek en het uitwisselen van ervaringen.
Doelgroep
• Bestuurders, toezichthouders en commissarissen.
• Degenen die de Masterclass Professional
Governance hebben afgerond of zich via een andere
opleiding de basiskennis van toezichthouden eigen
hebben gemaakt.
• Professionals die vakmatig met toezicht te maken
hebben en die hun inzicht in en effectiviteit op dit
specifieke terrein verder willen vergroten.
Benefits
• U kunt kennis over governance in meerduidige
contexten aanwenden.
• U bent in staat een meer onafhankelijke positie in te
nemen in het governancemodel en het
governancemodel van daaruit verder te ontwikkelen.
• U bent in staat complexe vraagstukken te duiden en
hanteren.
• U heeft een visie ontwikkeld op de Raad van
Toezicht / Raad van Commissarissen als orgaan
binnen de organisatie.
• U heeft een visie op ethische verantwoordelijkheden
van de Raad van Toezicht / Raad van
Commissarissen en uw eigen rol hierin.
• U heeft een goed ontwikkeld inzicht in de zachte
kanten van het bestuur en toezicht.
• U heeft de vaardigheid om te interveniëren.
Door wie
Wagner Group is ondermeer aanbieder van gespecialiseerde governance opleidingen. Wij hebben een aanbod aan
courses voor individuele deelnemers, en bieden daarnaast maatwerk- en branche-specifieke programma’s aan.

Dag 1
Psychologie van toezichthouden
• Inzicht in de psycholgie van bestuur en
toezicht.
• Persoonlijkheden in de boardroom.
• Socratische gesprekstechnieken.
Inleiders: Hans Hoekstra en Hans Bolten
Dag 2
Bestuurlijk procesmangement
• Fusies, overnames en reorganisaties, wat is
er procesmatig nodig.
• Crisis en recovery.
• Omgaan met prototypische reacties van
bestuurders en toezichthouders.
Inleiders: Philip Wagner en Maja Sanders
Dag 3
Falend bestuur
Effectief ingrijpen door de toezichthouder.
Inzicht in verhoudingen en de rol van de
voorzitter.
Communiceren vanuit de rol van de
toezichthouder.
Inleiders: Leo Witvliet en Victor Deconinck
Faculty
De Masterclass Advanced Governance
wordt verzorgd door hoogwaardige
professionals die hun sporen verdiend
hebben in de universitaire wereld, het
toezichthouderschap en de beroepspraktijk.
Drs. Hans Bolten, filosoof en socratisch
adviseur
Drs. Victor Deconinck, TV journalist
Prof. dr. Hans Hoekstra, Hoogleraar
Personeelspsychologie en onderzoeker /
consultant bij GITP
Mr. Maja Sanders, investeerder,
meervoudig commissaris en toezichthouder
Philip Wagner MSc, directeur Wagner
Group, meervoudig commissaris en
toezichthouder
Prof. mr. dr. Leo Witvliet, Hoogleraar
interimmanagement Nyenrode, directeur
Instituut voor Interventie Management
Programma Masterclass Advanced Governance

Postadres
Wagner Group BV
Postbus 1332
9701 BH Groningen
office@wagnergroup.nl
Bezoekadres
Wagner Group BV
Hoge der A 18
9712 AD Groningen
050 - 527 65 57
www.wagnergroup.nl
Data, locatie en investering
De Masterclass bestaat uit drie afzonderlijke dagen
van 10.00 - 17.00 uur en een afsluitend diner
parlant.
Exacte data vindt u op de website.
Locatie: Kasteel Engelenburg te Brummen
(bij Apeldoorn).
Investering:
Opleidingskosten: € 2.600.
Arrangementskosten: € 345.
Prijzen zijn exclusief BTW en literatuurkosten
(€ 250)
Studiepunten
Deelname aan de Masterclass levert
mogelijk PE studiepunten op bij registratie
van de Masterclass door de beroepsgroep. De
deelnemer dient zelf vast te stellen of de course door
de beroepsvereniging wordt erkend als Permanente
Educatie.
U kunt zich hier direct inschrijven.
Kwaliteit
Voor ons is het vanzelfsprekend kwaliteit te leveren
en onze kwaliteit en professionaliteit voortdurend te
verhogen. Wagner Group is sinds 2001 Lloyds ISO
9001:2008 gecertificeerd als aanbieder van
hoogstaande educatieve programma’s en is een door
de Rijksoverheid toegelaten instelling voor Hoger
Onderwijs. De instellingscode (Brin code) voor
Hoger Onderwijs van Wagner Group is 30PH. De
MBA opleiding van de Wagner Group is NVAO
geaccrediteerd. Masterclasses van Wagner Group
zijn erkend door o.m. de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) en het Nederlands
Instituut van Registeraccountants (Nivra).
Informatie
Voor nadere informatie kunt u onze website
raadplegen: www.wagnergroup.nl. U kunt ook
telefonisch contact opnemen met de programma-
manager: Karin van der Velde, tel. 050 527 65 57.
WG-MAG-2013-v04