Masterclass Advanced
Governance
Omgaan met het bestuurlijk krachtenveld
governance & leadership

governance & leadership
Verdiepend reflectieprogramma gericht op strategische en psychologische aspecten van bestuurlijke en
toezichthoudende rollen.
Deze zesdaagse masterclass neemt de complexiteit van besturen als uitgangspunt en maakt deze op gestructureerde
wijze bespreekbaar. De insteek is drieledig:
• aanreiken van actuele kennis op het gebied van governance
• oefenen met vraagstukken en dilemma’s om inzicht in het strategisch opereren te vergroten
• ontwikkelen van vaardigheden inzake de sociaal psychologische aspecten van bestuur en toezicht.
Doel is uw kennis, inzicht en handelingsbekwaamheid te vergroten, met name in de meer delicate verrichtingen die
onderdeel uitmaken van het toezichthouderschap. Daarnaast worden uw gedachten, beelden en inzichten opnieuw
gescherpt door de inhoudelijke gesprekken met interessante inleiders en mede-bestuurders.
Opbouw programma
Het programma beslaat in totaal zes dagen, waarvan
vier afzonderlijke dagen van 9.30 - 17.00 uur en een
tweedaagse bijeenkomst in Londen.
De bijeenkomsten zijn gericht op de ontwikkeling van
kennis, inzicht en vaardigheden die u direct kunt
toepassen in uw commissariaat of toezichthouderschap.
Per thema is er veel ruimte voor discussie, inbreng van
eigen voorbeelden en vraagstukken en het uitwisselen
van ervaringen.
Doelgroep
• Bestuurders, toezichthouders en commissarissen
• Degenen die de Masterclass Professional
Governance hebben afgerond of zich via een andere
opleiding de basiskennis van toezichthouden eigen
hebben gemaakt.
• Professionals die vakmatig met toezicht te maken
hebben en die hun inzicht in en effectiviteit op dit
specifieke terrein verder willen vergroten.
Benefits
• U kunt kennis over governance in meerduidige
contexten aanwenden.
• U bent in staat een meer onafhankelijke positie in te
nemen in het governancemodel en het
governancemodel van daaruit verder te ontwikkelen.
• U bent in staat complexe vraagstukken te duiden en
hanteren.
• U heeft een visie ontwikkeld op de Raad van
Toezicht / Raad van Commissarissen als orgaan
binnen de organisatie.
• U heeft kennis van internationale ontwikkelingen op
het gebied van governance en de betekenis hiervan
voor het bestuur en toezicht in Nederland.
• U heeft een visie op ethische verantwoordelijkheden
van de RvT/RvC en uw eigen rol hierin.
• U heeft een goed ontwikkeld inzicht in de zachte
kanten van het bestuur en toezicht.
• U heeft de vaardigheid om te interveniëren.
Door wie
Wagner Group is ondermeer aanbieder van gespecialiseerde governance opleidingen.Wij hebben een aanbod aan
courses voor individuele deelnemers, en bieden daarnaast maatwerk- en branche-specifieke programma’s aan.

Dag 1
Ochtend: Ontwikkeling van Governance
• Het leren van bestuurders
• Het leren van commissarissen
• Het ontwikkelen en transformeren van een
governancemodel
Middag: De psychologie van toezichthouden
• Facetten van persoonlijkheid waar u mee te
maken krijgt in besturen.
• Risicofactoren rondom opvolging en
selectievraagstukken.
• Persoonlijkheid in de Raad van Toezicht /
Commissarissen
Dag 2
Ochtend: Bestuurlijk procesmanagement
• Procedurele vormgeving van trajecten
• Agenda setting
• Verhouding tussen de verschillende
toezichthoudende organen
• Conflictmodel versus consensusmodel
Middag: Socratische gesprekstechnieken
• Formuleren van gedachten
• Stellen van de goede vragen
• Het bespreekbaar maken van delicate
kwesties
• Argumenteren en concluderen
Dag 3
Ochtend: Crisis en recovery management
• Structurele en conjuncturele veranderingen
• Onderkenning van signalen van crisis
• Omgaan met prototypische reacties van
bestuurders en toezichthouders
Middag: Bestuur in de media
Mediatraining door een ervaren televisiejournalist
waarbij verantwoordelijkheid, reputatie en
reputatieschade aan de orde komen.
Dag 4
Ochtend: Interventiekunde
• Effectief besturen en ingrijpen
• Oppakken van signalen
• Wanneer en hoe treed je op
Middag: Praktijk van interveniëren
• (dis)functioneren van het bestuur
• Rol van de voorzitter
• Inzicht in verhoudingen
Dag 5 en 6 (Londen)
Eigentijds besturen (ism The School of Life)
• De invloed van het Angelsaksische systeem op
onze kijk op besturen
• Ethisch bewustzijn in Governance
• Is moraliteit ontwikkelbaar?
Programma Masterclass Advanced Governance

Postadres
Wagner Group BV
Postbus 1332
9701 BH Groningen
office@wagnergroup.nl
Bezoekadres
Wagner Group BV
Hoge der A 18
9712 AD Groningen
050 - 527 65 57
www.wagnergroup.nl
Faculty
De Masterclass Professional Governance wordt verzorgd door hoogwaardige professionals die hun sporen verdiend
hebben in de universitaire wereld, het toezichthouderschap en de beroepspraktijk.
• Drs. Hans Bolten, filosoof en socratisch adviseur
• Drs. Victor Deconinck, TV journalist
• Prof. Dr. Hans Hoekstra, Hoogleraar
Personeelspsychologie en onderzoeker / consultant
bij GITP
• Mr. Maja Sanders, directeur, investeerder,
meervoudig commissaris en toezichthouder
• Drs. Philip Wagner directeur Wagner Group,
meervoudig commissaris en toezichthouder
• Prof. Mr. Dr. Leo Witvliet, Hoogleraar
interimmanagement Nijenrode, directeur Instituut
voor Interventie Management
Data en investering
De Masterclass bestaat uit vier afzonderlijke dagen
van 09.30 - 17.00 uur en een tweedaagse in Londen.
Dag:
Datum:
Dag 1:
23 november 2012
Dag 2:
14 december 2012
Dag 3:
22 januari 2013
Dag 4:
15 februari 2013
Dag 5+6: 20 en 21 maart 2013 in Londen
Investering: € 4.950 exclusief BTW,
verplaatsingskosten naar Londen v.v.,
arrangementskosten (€ 1.250) en boeken (€ 250).
Studiepunten
Deelname aan de Masterclass Professional
Governance levert mogelijk PE studiepunten op bij
registratie van de Masterclass door de beroepsgroep.
De deelnemer dient zelf vast te stellen of de course
door de beroepsvereniging wordt erkend als
Permanente Educatie.
Kwaliteit
Voor ons is het vanzelfsprekend kwaliteit te leveren
en onze kwaliteit en professionaliteit voortdurend te
verhogen. Wagner Group is sinds 2001 Lloyds ISO
9001:2008 gecertificeerd als aanbieder van
hoogstaande educatieve programma’s en is een door
de Rijksoverheid toegelaten instelling voor hoger
onderwijs. De MBA opleiding van Wagner Group is
NVAO geaccrediteerd. Masterclasses van Wagner
Group zijn erkend door o.m. de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het
Nederlands Instituut van Registeraccountants
(Nivra).
Informatie
Voor nadere informatie kunt u onze website
raadplegen: www.wagnergroup.nl. U kunt ook
telefonisch contact opnemen met de programma
manager: Karin van der Velde, tel. 050 527 65 57.