Commissaris niet verplicht tot actieve rol bij conflicten

De Hoge Raad deed op 9 juli uitspraak inzake ASMI en vernietigt beslissing ondernemingskamer tot onderzoek naar wanbeleid.

'De kern van de uitspraak is dat de beslissing van de ondernemingskamer om een onderzoek te laten doen naar wanbeleid van ASMI wordt vernietigd. Volgens de Hoge Raad heeft de ondernemingskamer uit het oog verloren dat het bestuur van ASMI primair verantwoordelijk is voor de te volgen strategie en voor de corporate governance. Het bestuur moet zelf beoordelen of het wenselijk is daarover in overleg te treden met externe aandeelhouders en is niet verplicht de ava vooraf in zijn besluitvorming te betrekken.' >>Lees volledig vonnis op website Hoge Raad.

Het Financieele Dagblad verbindt hier op 10 juli de volgende conclusie aan: 
'Commissarissen zijn niet verplicht te bemiddelen in een conflict tussen aandeelhouders en het bestuur van een onderneming. Dat past niet in hun wettelijke taakopdracht. Zij hebben zelf de keuze of zij zich afzijdig houden of zich met zo'n conflict bemoeien.' >> Lees het volledige artikel.

Het Financieele Dagblad 10/07/2010

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..
NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de intern ..
Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezich ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..