7-10-2010 Governace Circle bijeenkomst te Rotterdam

Bijeenkomst 2 in het kader van de Governance Circle (Non)interventie door commissarissen en toezichthouders.

Evenals vorig jaar organiseren de Governance University , NKCC, Van Doorne en BDO een drietal bijeenkomsten in het kader van de 'Governance Circle'. Dit jaar is gekozen voor het centrale thema:
"(Non) interventie door commissarissen en toezichthouders"
Hoe kan de effectiviteit van de RvC/RvT t.a.v. concrete interventies worden vergroot?

ACHTERGROND: De rol van commissarissen en toezichthouders is in de afgelopen jaren veranderd als gevolg van meer regels, actiever wordende stake (en share-) holders en de maatschappelijke aandacht voor corporate governance. De commissaris is meer dan ooit de brug tussen het bestuur en de externe stakeholders, De Governance Circle van 2009 besteedde hieraan aandacht door de commissaris als 'geweten van de organisatie' te positioneren. Dit jaar gaan de organisatoren een slag dieper door in te gaan op de 'hoe'-vraag: hoe kunnen rvc's en rvt's effectief interveniëren, zowel richting het bestuur als de externe stakeholders? In welke gevallen zijn interventies al dan niet zinvol? Welke drempels moeten worden genomen om tot effectieve interventie te komen?

Bijeenkomst 2 - Onderdeel: ‘De communicatie tussen commissaris/toezichthouder en accountant rondom interventie’.

Lokatie: Novotel Brainpark te Rotterdam

Programma

15.00 uur Ontvangst: Uw gastheer is prof.drs. John van Kollenburg RA, partner en lid RvT BDO

15.30 uur ‘De communicatie tussen commissaris/toezichthouder en accountant’, John van Kollenburg

16.10 uur ‘Ingrijpen als commissaris’
Dr. ir. Marcel J. Wanrooy, werkzaam bij HR adviesbureau GITP International b.v.
Hij is lid van de Raad van Toezicht van BDO accountants en parttime verbonden aan het Professional Services Institute, Nyenrode.
Aan de hand van voorbeelden zal hij u in stappen betrekken hoe RvC’s op dat moment zouden handelen indien ze zich in dezelfde positie zouden bevinden.

16.50 uur Paneldiscussie ondermeer met Lucas Venneman, lid RvB Philidelphia Zorg

17.30 uur Borrel

INSCHRIJVEN:

Bij aanmelding (ook voor een of enkele van de bijeenkomsten) wordt u gevraagd € 100 over te maken op rekening nummer 14 98 51 057 t.n.v. Stichting La Colombe te Borne, het ensemble dat het barokconcert voor ons organiseert. Verder zijn er geen kosten aan het drieluik verbonden.

Download hier de uitnodigingsbrief.
Aanmelden kan ook door onderstaand web-formulier in te vullen, u ontvangt per e-mail uw bevestiging:

Mijn gegevens
Achternaam *
Voorletters *
Titulatuur
Geslacht * M V
Geboortejaar *
Adres *
Woonplaats *
Postcode *
Dit is een * Privé-adres Zaken-adres
Bedrijfsnaam
Telefoonnr *
Fax
E-Mail *

Ik vervul momenteel Geen 1 2 3 4 of meer commissari(a)at(en) dan wel vervul ik een functie in een Raad van Toezicht.

Hiervan is/zijn Geen 1 2 3 4 of meer commissar(a)at(en) bij beursgenoteerde ondernemingen

Opmerkingen
 

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..