In memoriam Jan Willem Meuter (1945 - 2010)

Mr. Jan Willem Meuter (1945-2010)

  Op 18 juni is Jan Willem Meuter overleden. 
  Jan Willem was startend voorzitter van de Stichting Nederlands KennisCentrum voor 
  Commissarissen (NKCC).

  Vanaf 1973 tot 2000 was  Jan Willem werkzaam in de ondernemingsrecht praktijk als partner en 
  notaris bij Barents & Krans, advocaten en notarissen te Den Haag. In 2001 werd hij actief als 
  zelfstandig en onafhankelijk adviseur en bekleedde hij verscheidene commissariaten.

Als NKCC-voorzitter stak hij veel energie in de opbouw van het onafhankelijke commissarissen-platform NKCC en legde daarmee de basis tot wat het NKCC nu is. Met zijn tomeloze energie,  spitsvondigheid, wijsheid en humor zette hij op grensverleggende wijze een nieuw beeld neer van ‘de commissaris’. Bestuur en directie van het NKCC zullen hem hier altijd dankbaar voor blijven.
Jan Willem mocht slechts 65 jaar worden; zijn vrouw Nanke overleed tragisch genoeg 17 dagen voor hem. Wij wensen hun kinderen Etta, Marlise en Lubert heel veel kracht om deze grote verliezen te kunnen dragen.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederla ..
Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..