GOVERNANCE CIRCLE - bijeenkomsten

"(Non) interventie door commissarissen en toezichthouders"

Hoe kan de effectiviteit van de RvC/RvT t.a.v. concrete interventies worden vergroot?

Evenals vorig jaar organiseren de Governance University , NKCC, Van Doorne en BDO een drietal bijeenkomsten in het kader van de 'Governance Circle'. 

Dit jaar is gekozen voor het centrale thema:

"(Non) interventie door commissarissen en toezichthouders"
Hoe kan de effectiviteit van de RvC/RvT t.a.v. concrete interventies worden vergroot?


ACHTERGROND: De rol van commissarissen en toezichthouders is in de afgelopen jaren veranderd als gevolg van meer regels, actiever wordende stake (en share-) holders en de maatschappelijke aandacht voor corporate governance. De commissaris is meer dan ooit de brug tussen het bestuur en de externe stakeholders, De Governance Circle van 2009 besteedde hieraan aandacht door de commissaris als 'geweten van de organisatie' te positioneren. Dit jaar gaan de organisatoren een slag dieper door in te gaan op de 'hoe'-vraag: hoe kunnen rvc's en rvt's effectief interveniëren, zowel richting het bestuur als de externe stakeholders? In welke gevallen zijn interventies al dan niet zinvol? Welke drempels moeten worden genomen om tot effectieve interventie te komen?

Bijeenkomst 1:  1 september 2010 (Governance University, kasteel Moersbergen te Doorn) 15.00u.

Bijeenkomst 2:  7 oktober 2010 (Novotel te Rotterdam) 15.00 - 18.00 u.

Bijeenkomst 3:  9 december 2010 (Van Doorne, Jachthavenweg 121 te Amsterdam) 15.00 – 19.00 u.


Bijeenkomst 1: 1 september 2010 van 15.00 – 19.00 uur

Plaats: Governance University, kasteel Moersbergen te Doorn

Thema: "Hoe de samenstelling van de RvC en de rol van de voorzitter van invloed kunnen zijn op effectief interventiegedrag".

Programma:

15.00 uur Ontvangst door gastheer dr. Stefan Peij, directeur Governance University

15.30 uur Spreker: Mr. Rob van den Bergh, vm. CEO VNU en commissaris bij o.m. TomTom, Pon Holdings, Corporate Express, VNU Media 

16.15 uur Twee parallelsessies: (I) de rol van de voorzitter RvC/RvT bij interventies, (II) interveniëren versus ingrijpen

17.30 uur Kort barokconcert, uitgevoerd door Baroktrio The Great Charm

18.00 uur Borrel met achtergrondmuziek, uitgevoerd door het ensemble La Colombe

INSCHRIJVEN:

Bij aanmelding (ook voor een of enkele van de bijeenkomsten) wordt u gevraagd € 100 over te maken op rekening nummer 14 98 51 057 t.n.v. Stichting La Colombe te Borne, het ensemble dat het barokconcert voor ons organiseert. Verder zijn er geen kosten aan het drieluik verbonden.

Download hier de uitnodigingsbrief.
Aanmelden kan ook door onderstaand formulier in te vullen:

Mijn gegevens
Achternaam *
Voorletters *
Titulatuur
Geslacht * M V
Geboortejaar *
Adres *
Woonplaats *
Postcode *
Dit is een * Privé-adres Zaken-adres
Bedrijfsnaam
Telefoonnr *
Fax
E-Mail *

Ik vervul momenteel Geen 1 2 3 4 of meer commissari(a)at(en) dan wel vervul ik een functie in een Raad van Toezicht.

Hiervan is/zijn Geen 1 2 3 4 of meer commissar(a)at(en) bij beursgenoteerde ondernemingen

Opmerkingen
 

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezich ..
Op 4 februari vormde de Veerensmederij in Amersfoort het decor van de Nationale Dag van het Commissa ..
Zonder wrijving geen glans, het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezichthouden. ..
De 'Dag van het Commissariaat' is voor NieuwBestuur en het NKCC de aftrap naar een nieuwe samenwerki ..

Bijeenkomsten

Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..