Eindrapport : Functioneren van de RvC en de invloed van ‘soft controls’ en ‘soft skills’

Hans van Ees en Dennis Veltop van het Corporate Governance Insights Centre van de Rijks Universiteit Groningen hebben in opdracht van de VTW onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het functioneren van raden van commissarissen in woningcorporaties en de invloed van ‘soft controls’ en ‘soft skills’.
Download hier het rapport.

In het rapport worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Conclusies:
1. De eerste conclusie van dit onderzoek ondersteunt de geldende opvatting dat harde formeel meetbare criteria, zoals deskundigheid, formele onafhankelijkheid en het aantal nevenfuncties vaak niet van doorslaggevend belang zijn voor de kwaliteit en effectiviteit van het interne toezicht.

2. De tweede conclusie van dit onderzoek is dat a) het vertrouwen tussen de commissarissen onderling van groot belang is voor de toezichthoudende taak van de raad van commissarissen en
b) de vertrouwensband tussen bestuurders en commissarissen daarentegen vooral van belang is voor de adviesfunctie van de raad van commissarissen. Deze vertrouwensrelaties hebben een grotere invloed op het functioneren van de raad dan de expertise en samenstelling van de raad, factoren die in tal van codes van goed bestuur nadrukkelijk zijn opgenomen.

3. De derde conclusie is dat professionele spanningen binnen de raad van commissarissen een positief effect hebben op de toezichthoudende taak van de raad, terwijl relationele spanningen een negatieve invloed hebben. Deze bevinding illustreert dat professionele verschillen van inzicht niet noodzakelijkerwijs een negatieve invloed op het functioneren van de raad van commissarissen hoeven te hebben, mits deze professionele verschillen van inzicht maar niet overslaan naar de relationele (persoonlijke) sfeer.

4. De vierde conclusie is dat commissarissen en bestuurders neigen naar overschatting van de eigen vaardigheden, alsmede van de persoonlijke rol in het effectief functioneren van de raad. Dit suggereert dat commissarissen onderling en commissarissen en bestuurders elkaar beperkt aanspreken op het functioneren.

Aanbevelingen
1. Verbeter de kwaliteit van de informatie(voorziening) en laat meer diversiteit in standpunten toe. Probeer tegelijkertijd te investeren in (het behoud van) goede persoonlijke relaties.

2. Stimuleer de verdere ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten van commissarissen

3. Verbeter de kwaliteit van de zelfevaluaties

Download hier het gehele rapport

Rapport : Functioneren van de RvC en de invloed van ‘soft controls’ en ‘soft skills’


NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..