Grote belangstelling Programma voor Commissarissen en Toezichthouders EUR

Jan Stolker, program director van het post-academische Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de EUR, constateert dat de belangstelling voor zijn opleiding stijgende is. Stolker: “Het 11de programma, dat in november start, loopt al snel  vol. Wij zien dat de commissaris zich steeds meer bewust wordt van zijn/haar verantwoordelijkheden, en beseft dat reflectie op zijn/haar functioneren essentieel is. Door discussies met onze topdocenten en de andere deelnemers worden zij een nog effectievere commissaris.” Josien van Cappelle, program manager van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders:” We kunnen onze deelnemers een totaal-pakket bieden. Onze deelnemers hebben toegang tot de halfjaarlijkse terugkomdagen waarbij thema’s zoals de rol van de commissaris bij Fusies en Overnames, Ethiek en Faillissement aan de orde komen. Ook door het Erasmus Commissaris Panel, waarmee wij in samenwerking met het Financieele Dagblad enquêtes onder onze oud-deelnemers houden, kunnen wij onze iets extra’s bieden. Onze deelnemers krijgen bij deelname aan ons Programma niet alleen tien dagen top-onderwijs, maar ook toegang tot een netwerk van actieve commissarissen en een leven lang leren.”
Voor informatie: partner site NKCC

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..
NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de intern ..
Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezich ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..