1 juli 2010 Masterclass Beloningsbeleid te Maarssen

Al geruime tijd is er veel aandacht voor (semi)publieke en private topbeloningen. Met name over de transparantie hiervan. Als Commissaris zou u door deze transparantie geholpen moeten worden om beloningen van uw Raad van Bestuur te verifiëren met die van anderen.Heeft dit echter het beoogde effect? Ook is het beloningsbeleid door sommige bestempeld als een van de oorzaken van de huidige crisis. Is dit terecht?
Deze en andere vragen zullen worden beantwoord tijdens de Masterclass:
                          Topbeloningen na de crisis
dat het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen (NKCC) tezamen met toonaangevende adviesorganisaties Towers Watson en CMS Derks Star Busmann organiseert.

         

De masterclass op donderdag 1 juli 2010 in Maarssen heeft als doel om u inzicht te geven in de ontwikkelingen die zich met name de laatste maanden hebben voorgedaan op het gebied van topbeloningen in Nederland. Wat is er veranderd? Wat staat er nog te gebeuren? En hoe beïnvloeden deze veranderingen uw rol als Commissaris bij het vaststellen en beoordelen van beloningsbeleid, nu en in de toekomst?

Toonaangevende sprekers uit de dagelijkse praktijk zullen hun ervaringen met u delen. Tevens zullen er naast het plenaire deel ook ronde tafel sessies plaatsvinden zodat u de kans krijgt om rechtstreeks met de sprekers en uw medecommissarissen van gedachten te wisselen.

Masterclass: “Topbeloningen na de crisis”
Deze Masterclass heeft als doel om u als Commissaris inzicht te geven in de ontwikkelingen op het gebied van (semi)publieke en private topbeloningen in Nederland.
Tegelijkertijd kunt u uw ervaringen en vragen delen met de aanwezigen in een tweetal interactieve ronde tafel sessie.

Centrale vragen die gedurende de middag behandeld zullen worden zijn o.a.:

• Het type gedrag dat het beloningsbeleid bij bestuurders stimuleert;

• De attitude en taken van de Commissaris / toezichthouder en daarbij horende tijdsbelasting en beloning;

• De mate waarin onder meer klanten, medewerkers, patiënten (in de zorgsector) en het publieke belang in het beloningsbeleid vertegenwoordigd worden;

• De rol van de Staat in het bepalen van het beloningsbeleid (onder meer Balkenende norm en beloningsregimes);

• De afstemming tussen het beloningsbeleid en het profiel en de strategie van de organisatie;

• Formulering van beloningsbeleid, onmisbare elementen (hoe discretionair is de discretionaire bevoegdheid) en praktische do’s en don’ts.

Opzet: Plenair gedeelte waarbij twee ervaringsdeskundigen inzicht bieden in de veranderingen die zich binnen hun sector hebben voorgedaan.  Aansluitend ronde tafel gesprekken.

Sprekers: mevrouw Charlotte Insinger, commissaris bij o.a. SNS Reaal en Vesteda,
              de heer Heino van Essen, commissaris bij o.a. Menzis en Innovact en voorzitter VTW
              en vakspecialisten.

Doelgroep: Toezichthouders en Commissarissen van grotere ondernemingen, niet zijnde AEX-genoteerd (zowel privaat als semi-publiek).

Programma en Locatie

Locatie: De Glazen Ruimte te Maarssen

14.30 – 15.00 uur  Ontvangst
15.00 uur              Welkom door Norbert de Melker, directeur NKCC

15.05 uur              Introductie Masterclass door Jobert Koomans, Managing Consultant Towers Watson

15.10 uur              Mevrouw Charlotte Insinger, commissaris bij o.a. SNS REAAL en Vesteda

15.30 uur              De heer Heino van Essen, commissaris bij o.a. Menzis en Innovact en voorzitter VTW

16.00 uur              Ronde tafels, twee sessies

17.25 uur              Afsluiting o.l.v. Norbert de Melker, directeur NKCC

17.45 uur – 18.30 uur  Borrel

AANMELDEN
Gezien het exclusieve karakter van het seminar is er een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar.

Mijn gegevens
Achternaam *
Voorletters *
Titulatuur
Geslacht * M V
Geboortejaar *
Adres *
Woonplaats *
Postcode *
Dit is een * Privé-adres Zaken-adres
Bedrijfsnaam
Telefoonnr *
Fax
E-Mail *

Ik vervul momenteel Geen 1 2 3 4 of meer commissari(a)at(en) dan wel vervul ik een functie in een Raad van Toezicht.

Hiervan is/zijn Geen 1 2 3 4 of meer commissar(a)at(en) bij beursgenoteerde ondernemingen

Opmerkingen
 

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..