Risk Appetite: the strategic balancing act

“Risk Appetite: the strategic balancing act” gaat over de intrigerende vraag welke risico’s een organisatie bereid is te nemen bij het streven naar waardecreatie. Expliciete en uitvoerige discussie over risicobereidheid zou onderdeel moeten uitmaken van elke strategiebespreking. 

Als de Raad van Commissarissen geen duidelijk beeld heeft van de risicobereidheid, wordt het erg lasting om toezicht te houden op de risicomanagementprocessen van de organisatie. Op dezelfde manier als het gebrek aan duidelijkheid over de strategie het heel moeilijk maakt om prestaties te meten anders dan aan de hand van financiële gegevens. 

“Designing risk management without defining your risk appetite is like designing a bridge without knowing which river it needs to span. Your bridge will be too long or too short, too high or too low, and certainly not the best solution to cross the river in question.” 

Bij het bepalen van de strategie worden kansen en verwachte positieve uitkomsten afgewogen tegen de bijbehorende risico’s. Ook bij de discussie over risicobereidheid dienen de verwachtingen van de verschillende belanghebbenden in aanmerking te worden genomen. 

De relatie tussen risicomanagement en prestatiemanagement wordt duidelijk aan de hand van vragen als: welke risico’s kan de organisatie beter managen dan zijn concurrenten, klanten of leveranciers? Ook de vraag wat de meest winstgevende risico’s van de organisatie zijn gaat over het vermogen om specifieke risico’s beter te beheersen dan anderen. 

In “Risk Appetite: the strategic balancing act” wordt beknopt beschreven hoe de discussie over het bepalen van de risicobereidheid gestructureerd in de praktijk kan worden vormgegeven.

Download hier WHITEPAPER in PDF.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..