Zelfevaluatie; de hete aardappel binnen raden van commissarissen

Waarom zijn sommige raden van commissarissen effectief in het kritisch monitoren en adviseren van het bestuur en andere niet? In het blad Goed Bestuur verscheen hierober een artikel. Volgens de auteurs,  Dennis Veltrop en Jaap van Manen, heeft het veel te maken met de reflectie op het eigen functioneren. Zelfevaluatie is echter een taai onderwerp. Feedback is immers een schaars goed in de bovenste regionen van een organisatie.
Hoewel nog steeds niet binnen veel RvC’s gebruikt, speelt reflectie op het eigen functioneren een belangrijke rol. Het geeft commissarissen de mogelijkheid om het functioneren van de raad bespreekbaar te maken, disfunctionele routines en verbeterpunten te identificeren, en daar vervolgens actie op te ondernemen. In het artikel belichten de auteurs de achterliggende motieven voor de raad om wel of niet een evaluatie uit te voeren.

Bron: Goed Bestuur    Download artikel >>

 


CHECKLIST - Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen als onderdeel van de evaluatie

> De kritische houding van de raad richting het bestuur en van de commissarissen onderling;

> Inhoudelijke kwaliteit van de discussies;

> Proactieve opstelling van de raad;

> Gebruik van het netwerk van de raad;

> Zorgvuldigheid, kwaliteit en tijdigheid van informatie;

> Structuur van commissies binnen de raad;

> Samenstelling van de raad op het vlak van diversiteit en expertise;

> Kennis van de organisatie en de industrie;

> Balans tussen afstand en betrokkenheid vanuit de raad van commissarissen;

> Effectiviteit van de voorzitter (voorzitten van de vergaderingen, organiseren van vergaderingen, structurering van de agenda, routinekwesties komen aan het eind);

> Relatie tussen de bestuursvoorzitter en de voorzitter van de raad van commissarissen;

> Feitelijk beschikbare tijd en commitment van individuele commissarissen;

> Verwachtingen ten aanzien van het bestuur;

> Onderling respect en open dialoog tussen de raad van commissarissen en het bestuur;

> Individuele leden van de raad van commissarissen zijn te prominent aanwezig of juist te weinig prominent aanwezig

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..