Aantal commissariaten beperkt tot vijf?

Vlak voor het kerstreces heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht aangenomen. Het voorstel biedt onder meer een wettelijke basis voor de one-tier board voor Nederlandse vennootschappen en introduceert een nieuwe regeling inzake het tegenstrijdig belang. Op het wetsvoorstel zijn ook enkele amendementen opgenomen. Eén daarvan, ingediend door SP-kamerlid Ewout Irrgang, limiteert het aantal toezichthoudende functies dat een persoon kan vervullen. Het Amendement Irrgang heeft volgens de toelichting tot doel de kwaliteit van bestuur en toezicht bij een rechtspersoon te waarborgen, belangenverstrengeling te voorkomen en een bijdrage te leveren aan het doorbreken van het ‘old boys network’.

De regeling heeft betrekking op de NV, de BV en de Stichting die voldoet aan ten minste twee van de volgende criteria (een zogenoemde ‘Grote Rechtspersoon’):
1. Een balanswaarde van de activa van meer dan 17,5 mln euro;
2. Een netto-omzet van meer dan 35 mln euro;
3. Gemiddeld meer dan 250 werknemers.

Andere nationale rechtsvormen, zoals de vereniging en de coöperatie, blijven buiten beeld, evenals (toezichthoudende functies in) buitenlandse rechtsvormen. Een andere bepaling in het amendement is dat een persoon geen bestuurder kan zijn van een Grote Rechtspersoon wanneer hij meer dan twee toezichthoudende functies bekleedt bij Grote Rechtspersonen of indien hij voorzitter is van de raad van commissarissen dan wel, in geval van een one-tier board, het bestuur van een Grote Rechtspersoon. Een beperking tot vijf toezichtfuncties kan, zeker omdat die ook geldt voor stichtingen en BV’s, nadelige consequenties hebben. Het is te verwachten dat stichtingen in de gezondheidszorg, de culturele sector en de woningcorporaties, minder toezichthouders zullen kunnen aantrekken die ook functies bekleden bij vennootschappen in de marktsector. Juist de uitwisseling van ervaring en ideeën tussen profit en non-profit wordt gezien als zeer waardevol voor organisaties in beide sectoren. De Eerste Kamer, die het wetsvoorstel nog moet behandelen, zal mogelijk deze bezwaren laten meewegen in de behandeling van het amendement Irrgang.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..