Themabijeenkomst: 'Handen af of mouwen opstropen?'

Donderdag 10 juni 2010 - Euromast, Rotterdam

Bijeenkomst over de mate van actieve betrokkenheid van commissarissen in uitdagende tijden aan de hand van het dilemma: handen af of mouwen opstropen?
Commissarissen zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie. Daarbij bent u voor het beoordelen van de stand van zaken bij de onderneming voor een groot deel afhankelijk van de verstrekking van informatie en de interpretatie daarvan door diezelfde directie.
De vraag komt dan op hoe u als onafhankelijk toezichthouder kunt constateren of - en in hoeverre - de onderneming in (dreigende) problemen komt. Hoe zorgt u er voor dat u toereikend geïnformeerd wordt door de directie en accountant? Welke vragen moet u aan hen stellen? En wat te doen met uw eigen waarneming en onderbuikgevoel?
Krüger & Partners zal vanuit haar invalshoek als consultant corporate recovery aandacht besteden aan de signalen bij rendement- en liquiditeitvraagstukken en de informatiebehoefte voor u als commissaris. Zij gaat mede aan de hand van casussen aangeven welke vraagstukken zich kunnen voordoen en welke prioriteiten er gesteld moeten worden.
De heer mr. Peter Zwart zal toelichten hoe hij ‘zijn mouwen heeft opgestroopt' op momenten dat dat naar zijn oordeel nodig was, o.a. als commissaris en later bestuurder van Van der Moolen N.V.
De dag wordt afgesloten met een discussie en een drankje en een hapje.

Deze bijeenkomst wordt door NKCC in samenwerking met Krüger & Partners voor u georganiseerd.

Sprekers

Mr. Peter Zwart
Voormalig bestuurslid van F. van Lanschot Bankiers en o.a. voormalig commissaris en bestuurder van Van der Moolen N.V, Krüger & Partners

Lokatie en programma

EuromastLokatie:

Euromast te Rotterdam

Programma

16.00 uur: ontvangst
16.30 inleiding door Krüger & Partners
17.00 gastspreker, de heer Peter Zwart
17.30 twee verschillende parallelsessies aan de hand van praktijkcases
18.30 afsluitende discussie en een drankje en hapje

De Euromast in Rotterdam, de hoogste uitkijktoren in Nederland. Gebouwd in 1960 en verheft zich 185 meter meter boven de stad en haar bedrijvige haven.

Aanmelden

In verband met de organisatie verzoeken wij u zich aan te melden wanneer u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen. Dat kan per e-mail met uw gegevens (naam, adres en telefoonnummer):info@rotterdam-istanbul.com

Introduceren, gráág:

Introducés zijn welkom! Collega toezichthouders of commissarissen, of senior directieleden die ‘daar tegenaan zitten', zijn van harte welkom! Vermeld hun naam op het reactieformulier en wij nodigen hen graag uit.

Gezien het gekozen format voor deze bijeenkomst (Ronde Tafel Discussie), is het aantal deelnemers beperkt. Aanmeldingen worden daarom in volgorde van binnenkomst behandeld.

Kosten:

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedragen voor Leden van NKCC: € 55,- per persoon. Niet-leden betalen € 110,- per persoon.

AANMELDEN

Lees verder >>

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..
NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de intern ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..