Code Frijs in vogelvlucht

De commissie-Frijns werd een jaar geleden in het leven geroepen om de naleving van de code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur te toetsen. Nu komt het met aanbevelingen.

  • Rol raad van commissarissen verder uitgebouwd op terreinen risicomanagement, beloning en diversiteit

  • RvC moet tijdig bij overnames worden betrokken, het voortouw nemen bij belangenconflict bestuur en zich eigen oordeel over bod vormen. 'Een opinie van Lehman is geen aanbeveling'

  • RvC moet mogelijke uitkomsten variabele beloning doorrekenen

  • Variabele beloning moet passend zijn ten opzichte van het vaste deel van de bezoldiging en inzichtelijk en eenvoudig zijn

  • De rvc heeft de bevoegdheid de variabele beloning die is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen van de bestuurder. Dit is de zogeheten clawback clausule.

  • De risicoparagraaf moet 'ontjuridiseerd' worden en een goed en compleet beeld geven van de risico-attitude van een bedrijf, inclusief het effect van financiële prikkels

  • Geen quotum qua diversiteit in bestuur en RvC, wel concrete doelstelling in jaarverslag die volgens de commissie 'ambitieus' zou moeten zijn
  • Aandeelhouder moet 180 dagen pas op de plaats maken als hij de strategie of ontslag bestuur ter discussie wil stellen

  • Stop met afvinken. De code is geen juridisch document. Het stimuleert een onderneming zich goed te gedragen

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..