NKCC en NCD bundelen hun krachten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) en het NKCC (Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders) bundelen hun krachten om te komen tot één breed gedragen beroepsvereniging. Hiermee kan beter worden ingespeeld op maatschappelijke veranderingen die het belang onderstrepen van dynamisch leiderschap en verantwoord bestuur & toezicht in Nederland.

Door de combinatie van de NCD en het NKCC wordt het grootste platform van directeuren en toezichthouders in Nederland gecreëerd. De wisselwerking tussen directeuren en bestuurders enerzijds en commissarissen en toezichthouders anderzijds binnen één onafhankelijke vereniging draagt bij aan de kwaliteit van besturen en toezichthouden die tevens anticipeert op de realiteit van morgen. Dit houdt in goed gekwalificeerde en responsieve toezichthouders en bestuurders die op een juiste wijze verantwoording afleggen aan stakeholders en maatschappij als geheel. Om dit ontwikkelingsproces te ondersteunen zet de nieuwe combinatie verschillende middelen in zoals het aanbieden en certificeren van opleidingen via NCD Academy.

Ron Steenkuijl, voorzitter NCD: “Voor verantwoord huidig en toekomstig leiderschap is een maatschappelijk en sociaal-economisch geëngageerde beroepsgroep van directeuren, bestuurders, commissarissen en toezichthouders noodzakelijk. De ambitie van de combinatie van de NCD en het NKCC is het actief bijdragen aan kwaliteitsverbetering van bestuur en toezicht door uitwisseling van kennis en ervaring op persoonlijk en professioneel vlak. We vervullen daarbij een proactieve rol en laten onze stem horen in de samenleving”.

Norbert de Melker, directeur NKCC: “Wat tot nu toe ontbreekt, is een breed platform voor toezichthouders en bestuurders dat zich kan laten horen. Met deze combinatie zijn wij voor maatschappelijke partijen, overheid en wetenschap een duidelijk adresseerbare vertegenwoordiging van het publieke en het private domein. Daarnaast gaat het bij het nieuwe toezichthouden om grotere diversiteit in personen en nieuw bloed, die voldoen aan minimale kwalificaties. Een gezamenlijke infrastructuur zal ons helpen bij het versneld doorvoeren van normeringen en daadwerkelijke kwaliteitsverbeteringen. De combinatie van de NCD en het NKCC zal vol inzetten op het opleiden en begeleiden van een nieuwe generatie bestuurders en toezichthouders naar de maatschappelijke normen van vandaag en morgen”.

Lees hier het persbericht van 11 juni 2014

Ron Steenkuijl (NCD) en Norbert de Melker (NKCC)   Ron Steenkuijl (NCD) en Norbert de Melker (NKCC)

Ron Steenkuijl (NCD) en Norbert de Melker (NKCC)  

Lees hier het persbericht van 11 juni 2014

Norbert de Melker, directeur NKCC, zal het NCD bestuur adviseren over de verdere ineen vlechting en verdere uitbouw van de activiteiten van de organisaties. Tevens zal hij deel gaan uitmaken van het Governance team binnen de NCD en de komende twee jaar een actieve rol hebben om de activiteiten en programmering voor commissarissen en toezichthouders te intensiveren, zodat NKCC leden zich snel thuis voelen bij de nieuwe combinatie.

Voor NKCC leden geldt dat het lidmaatschap van het NKCC gewoon doorloopt, met alle activiteiten en bijeenkomsten die u van ons gewend bent. Daarnaast wordt u ook geïnformeerd over de NCD activiteiten en bijeenkomsten waar u op kunt inschrijven. In de loop van het jaar zal gewerkt worden aan één organisatie en agendaplanning, eveneens zal er in juli/augustus een informatietoer georganiseerd worden. 

Werkgroep van NCD en NKCC v.l.n.r. Norbert de Melker (NKCC), Frank van den Akker (Bestuurslid NCD),  Jeannette Schuddeboom (Beleidsadviseur NKCC), Ruut van Dam (NKCC) en Jan Hendrik Ockels (vice-voorzitter NCD)

Werkgroep van NCD en NKCC v.l.n.r. Norbert de Melker (NKCC), Frank van den Akker (Bestuurslid NCD),
Jeannette Schuddeboom (Beleidsadviseur NKCC), Ruut van Dam (NKCC) en Jan Hendrik Ockels (vice-voorzitter NCD).

 

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..