Erasmus Universiteit publiceert Gedragscode voor Commissarissen

Commissarissen en toezichthouders vervullen een belangrijke rol bij het interne toezicht op organisaties. Over de invulling van deze rol in de praktijk en het daarbij behorende gedrag bestaat nogal eens onduidelijkheid. Er is wetgeving en er zijn verschillende corporate governance codes; echter een sectoroverstijgende gedragscode voor de gehele groep commissarissen en toezichthouders ontbreekt. De concept-gedragscode definieert uitgangspunten die voor alle commissarissen en toezichthouders als ‘kompas' kunnen dienen bij het uitoefenen van hun taak. Deze gedragscode kan een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van commissarissen en toezichthouders in Nederland.

Website Erasmus Toezicht en Compliance
lees verder (website) >>

Persbericht Erasmus Universiteit
download hier het persbericht (PDF) >>

Uitgebreide gedragscode
download hier de uitgebreide gedragscode (PDF) >>

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..
NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de intern ..
Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezich ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..