Toezicht op gedrag wordt steeds belangrijker

Bewaking van de integriteit van directie en onderneming is voor de overgrote meerderheid van honderd door KPMG ondervraagde commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven de belangrijkste taak. Van hen zegt 70% de afgelopen vijf jaar steeds meer oog te hebben gekregen voor integriteit. En iets meer dan de helft zegt de komende vijf jaar het toezicht erop te vergroten.

Vertrouwen kweken Rol commissaris

  • 70% commissarissen beursbedrjjf vindt bewaking integriteit belangrijkste taak
  • Ruim 5O% zegt toezicht op integriteit komende vijf jaar te vergroten
  • Uit onderzoek KPMG blijkt dat klant en belegger eisen dat bedrijf betrouwbaarheid toont
  • ING-commissaris Bahlmann pleit voor 'soft control'

Download krantenartikel >>

Pieter Couwenbergh|FD|18-1-2010

 

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederla ..
Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..