Boekrecensie: 'Stop de Amerikanen'

Stop de Amerikanen! Ten minste tien goede redenen om gewoon Europees te blijven. 

Door: Jeannette Schuddeboom

 Een opiniërend leerboek dat leest als een humoristische roman. Met enige regelmaat schenk ik dit boek aan mensen die ik een maatschappij kritische houding toedicht in samenhang met het vermogen om daar wat mee te doen. Alleen al het geven is een plezier door de titel die bij menig ontvanger een spontane grijns te voorschijn tovert. Zeker nu, met alle ongerustheid over Amerikaanse internetspionage.

Het boek mag dan een paar jaar oud zijn, het is nog altijd actueel. Geschreven voor managers in organisaties is het bij uitstek boeiende materie voor toezichthouders en bestuurders. Toezichthouders en bestuurders staan op allerlei wijze onder druk om fouten van hun organisatie op te vangen, beter nog te voorkomen. Steeds vaker wordt hierbij gegrepen naar wat in de wandelgangen gekscherend wordt aangeduid met ‘spreadsheetmanagement’.  Handelingen van mensen worden nauwkeurig vastgelegd, het managementsysteem kan niet zonder tal van ingevulde formulieren en in toenemende mate ontstaat er een griezelig geloof in ‘volg de procedures en het komt goed’ cultuur. Met als uitkomst verpleegkundigen en politiemensen die de helft van hun tijd formuliertjes invullen. Fnuikend voor de motivatie van deskundige mensen op de werkvloer. De dood in de pot voor het vrijmaken van de o zo noodzakelijke innovatieve krachten van onze samenleving. 

Al enkele generaties worden onze managers voornamelijk opgeleid volgens het Anglo-Amerikaanse MBA model. Ambtenaren zijn in belangrijke mate beïnvloed door het rationele, uit de Amerikaanse literatuur, afkomstige beleidsdenken. In de scholing van onze professionals is weinig ruimte voor inzichten vanuit de ons omringende landen of vanuit het Verre Oosten.

Versnel en Brouwer sporen tien misvattingen op in het Anglo-Amerikaanse model en laten haarfijn zien wat deze aanpak doet met de ziel en kracht van onze organisaties en met onze samenleving. Gerichtheid op controle en beheersing stopt ontwikkeling, remt vooruitgang en leidt tot een steeds angstigere samenleving.

Op de vraag ‘Hoe dan wel?’ wordt onder andere gebruik gemaakt van het empirisch zorgvuldig getoetste werk naar patronen van drijfveren van Graves. Met als oervader de behoeftenhiërarchie van Maslov. De eenvoud van Maslov’s inzicht treft mij nog altijd. Je kan pas intellectueel nadenken als je buik gevuld is om het maar simplistisch te zeggen.

Naast een doorwrocht pleidooi voor meer Rijnlands denken, als tegenhanger van het Anglosaksische model, is het een oproep aan bestuurders, toezichthouders en managers om moedig te zijn. Moedig genoeg om een niet, in overeenstemming met de doelen van de organisatie, functionerend lid te ontslaan. Ook als deze goede intenties heeft. En moedig genoeg om niet mee te gaan in elke oproep voor meer controle. Een zware opgave gezien de huidige sfeer in onze samenleving waarin we vooral zoeken naar het uitbannen van elk risico en de overheid aanspreken als dat niet lukt.

Een boek om te schenken als uw baas doorschiet in controledrift. Durft u dat niet? Dan zit er geheid wat mis in uw organisatie. 

Stop de Amerikanen! Ten minste tien goede redenen om gewoon Europees te blijven.  

Hans Versnel&Jaap Jan Brouwer, Uitgeverij Terra Lannoo B.V., Houten, 2011 

ISBN  9789089894885 

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..