Nationale Vergadering Versterken Toezicht op IT & Innovatie

Op 9 oktober 2013 vanaf 14.00u. vindt op het ABN-AMRO hoofdkantoor een samenkomst plaats met als thema het versterken van de rol van het intern toezicht op IT en Innovatie. Na een overzicht van actuele uitdagingen, komt de vraag aan de orde óf en hoe een gezamenlijk initiatief van toezichthouders kan ontstaan waarmee kwaliteit, actualiteit, intensiteit, wederkerigheid en internationale oriëntatie op IT & Innovatie gestalte kunnen krijgen. De bijeenkomst wordt daarom afgesloten met een plenair opiniërend gesprek tussen de aanwezigen.

Graag nodigen wij voorzitter van RvC’s en RvT’s uit om hierbij aanwezig te zijn.

Uitnodiging en Programma 9 oktober 2013 >> verder

Genodigden Er zijn ongeveer 60 genodigden zoals: voorzitters en directies van sectorale en generieke verenigingen van toezichthouders. Voorzitters en leden van ‘representatieve’ RvC/RvT’s per sector. Vertegenwoordigers van opleidings- en kennisinstellingen t.b.v. kwalificatie van toezichthouders. Vertegenwoordigers aandeelhoudersbelang en investment capital. Vertegenwoordigers van Ministerie van EZ, TNO, Europees Instituut van Innovatie & Technologie. Opinieleiders m.b.t. rol van het intern toezicht. Vertegenwoordigers van dienstverleners rond IT en Innovatie CIO’s en Enterprise IT strategen Senior executives.

Datum, tijd en locatie 9 oktober 2013 van (14.00u ontvangst) vanaf 14.30u tot 17.30u, Hoofdkantoor ABN AMRO Minervaplaats Amsterdam Zuid- as. Parkeren Mahler parking of de omgeving, treinstation WTC is op 100 meter, parkeren bij ABN- AMRO zelf is helaas niet mogelijk. 

Aanmelden: apjkroft@aboutgovernance.com

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..