De kern van het interne toezicht: Stel ongemakkelijke vragen, ook als je eigenlijk niet durft.

Op de conferentie ‘Intern toezicht: oog voor cultuur en gedrag’ op 12 juni 2013 in Den Haag werden interessante observaties en inzichten uitgewisseld, die van belang zijn voor interne toezichthouders.

Op uitnodiging van Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houden meer dan zestig toezichthouders uit verschillende sectoren met rijksfunctionarissen, deskundigen en burgergroepen een ‘World Café’. Ze bespreken in wisselende groepjes de drie hamvragen van het interne toezicht. Daarna stemmen ze over de beste antwoorden.

Dit is hun collectieve wijsheid.
Stel vooral lastige vragen.
Verdedig je onafhankelijkheid.
De mening van je stakeholders is even belangrijk als wat Den Haag vindt.

De inleidende sprekers waren, naast Hans van der Vlist, Frank van Eekeren, Karin Doms, Muel Kaptein, Jaap Peters en Robert Mul.

Via deze link kunt u het gehele verslag downloaden. >> Lees verder

De drie hamvragen:

Vraag 1

Wat kunnen we als interne toezichthouders zelf doen om te voorkomen dat publieke waarden en normen verwateren?

• Vuistregel: stel de vraag die je eigenlijk niet durft te stellen, maar die wel gesteld moet worden.

• Breng je eigen normen in.

• Organiseer oppositie en tegenspraak.

• Ga een uitdagende dialoog aan, op basis van persoonlijke moed, eigenwijsheid en vasthoudend.

• Volhard zonder te verharden. Ga de confrontatie liefdevol aan en vraag door met respect.

• Geef het goede voorbeeld.

 

Vraag 2

Wat merkt de student, reiziger, patiënt of bewoner van mijn handelen?

• De interne toezichthouder is zichtbaar onafhankelijk.

• De interne toezichthouder spreekt zelf met de doelgroep, haalt op en geeft terug.

• De cliënt merkt het aan het optreden en de prestaties van de organisatie.

• De samenstelling van de raad wisselt regelmatig. Koester het tegenwicht in de raad.

• Heb oog voor legitimiteit. We doen het voor de doelgroep. Het jaarverslag krijgt meer inhoud.

 

Vraag 3

Wat heb ik nodig voor mijn acties en van wie?

• Feedback van stakeholders voor het publieke belang.

• Den Haag moet niet het monopolie hebben op vaststelling van publieke normen en waarden.

• In raden van toezicht en raden van commissarissen is diversiteit noodzakelijk.

• Organiseer informele waarnemingen, want de interne toezicht houder heeft ook informele informatie nodig.

• Stel toezichthouders aan met passie voor de doelen van de organisatie. Zorg ervoor dat ze ook onafhankelijk en vakkundig zijn.


NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..