Code Halsema : Gedragscode voor semipublieke sector op komst

Femke Halsema, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks, gaat een commissie voorzitten die een gedragscode opstelt voor behoorlijk bestuur in de semipublieke sector. De commissie werkt in opdracht van minister Henk Kamp van Economische Zaken.

De code richt zich met name op de sectoren onderwijs, zorg en volkshuisvesting. Volgens de minister hindert een gebrek aan vertrouwen het functioneren van deze sectoren. Een gedragscode moet bestuurders en toezichthouders in het semipublieke domein aanzetten tot nadenken over hoe het vertrouwen kan worden hersteld.

Leden 
De overige leden van de commissie zijn Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter van Hogeschool inHolland, schrijver en filosoof Maxim Februari en de Bain & Company-consultant Marco van Kalleveen.

De bedoeling is dat de Commissie Halsema voor 1 oktober 2013 met haar code komt.

Meer informatieRijksoverheid.nl < Halsema aan de slag met gedragscode behoorlijk bestuur >

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederla ..
Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..