Boardroom Dynamiek & Boardroom Evaluaties

De toenemende wens van ervaren bestuurders en toezichthouders om hun eigen effectiviteit en die van de board te versterken,heeft Erasmus Universiteit Rotterdam – ESAA er toe aangezet een intensieve, tweedaagse masterclass te ontwikkelen. 
Een andere belangrijke reden voor het ontwikkelen van deze masterclass is dat boards tegenwoordig geacht worden systematisch board-evaluaties uit te voeren en dat de kennis hoe dit dient te gebeuren vaak onvoldoende aanwezig is.  
Onder leiding van prof.dr. Fred van Eenennaam en prof.dr. Frans van der Meché krijgen deelnemers inzicht in hoe zij hun rol als bestuurder (nog) effectiever vorm kunnen geven en hoe zij de prestaties van de board als geheel kunnen beïnvloeden.  De laatste kennis uit de wetenschap en de praktijk worden op inspirerende en toegankelijke wijze samengebracht door hoogleraren en ‘thought leaders’.

Thema’s die aan de orde komen hebben betrekking op: 
•         Invloed van de evolutionaire drijfveren op gedrag. 
•         Invloed van de interactie tussen de leden van de board.
•         Gedrags- en interventiepatronen.
•         ‘Soft controls’ en besluitvormingsprocessen.
•         Boardroom-evaluatiemethodieken.
•         De rol van de monitorcommissie en een overzicht van de diverse codes.
•         Best practices en ‘valkuilen’. 

Meer informatie vindt u op de website www.esaa.nl/executives

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..
NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de intern ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..