Boek: Ondernemen in 2020

Vorige week is het boek ‘Ondernemen in 2020’ gelanceerd. Het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door Hans Biesheuvel (voorzitter MKB Nederland) en topondernemer Ruud Hendriks. Schrijvers van het boek zijn Sjoerd Hauptmeijer en Mario van Vliet.

Veel ondernemers zijn vooral bezig met vandaag en morgen. Begrijpelijk. Maar juist nu is een goede toekomstvisie onontbeerlijk. Zo’n visie geeft richting aan de dagelijkse praktijk! Hoe succesvol is uw bedrijf in 2020? Weet u dat zeker? Welke trends en veranderingen hebben de grootste impact op uw onderneming? Welke kansen grijpt u?

Er is maar één constant: verandering. Verandering lijkt nooit eerder zo snel te zij gegaan. Nieuwe technieken, economische schommelingen, veranderende wereldverhoudingen. Slimme ondernemingen maken gebruik van deze veranderingen. Zij signaleren trends eerder, weten deze op waarde te schatten en vertalen de nieuwe wereld snel in onderscheidende proposities.
De kernvragen in dit boek zijn: hoe verdienen Nederlandse ondernemers hun geld in 2020, welke initiatieven ondernemen ze om hun ambities te bereiken, wat zijn de belangrijke trends en waar liggen kansen voor ondernemers?
Lees de toekomstvisies en praktische tips van onder meer Ruud Hendriks, Michiel Mol, Ben Woldring, Hans Biesheuvel, Danny Meki? en Mathijs Bouman.

Bekijk de verschillende berichten in de media: http://www.ondernemenin2020.nl/in-de-media/

Geïnteresseerd in dit boek? Bestel het boek online via: http://www.facebook.com/OndernemenIn2020/app_201987723220173

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..
NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de intern ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..