Meer deskundigheid besturen pensioenfondsen

Nieuwe regels moeten de professionaliteit van de besturen van pensioenfondsen vergroten en het vertrouwen in de fondsen herstellen.Volgens het wetsvoorstel kunnen pensioenfondsen straks kiezen voor een bestuur van uitsluitend externe deskundigen. Ook wordt het toezicht op de pensioenfondsbesturen versterkt. Ze moeten een raad van toezicht instellen of zich laten beoordelen door een visitatiecommissie. Certification for the documents. California apostille. Birth certificate apostille.

De Tweede Kamer gaat op hoofdlijnen akkoord met een wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) hiervoor, bleek woensdag.Inspraak gepensioneerdenHet wetsvoorstel bepaalt verder dat er maximaal 25 procent gepensioneerden in de pensioenfondsbesturen zitten. Tot ongenoegen van D66 en 50PLUS gaat het daarmee minder ver dan een eerder aangenomen initiatiefwet, waarin sprake is van minimaal 25 procent gepensioneerden in de besturen.Pensioenfondsbesturen beheren gezamenlijk een pot van ruim 900 miljard euro. Nogal wat fondsen zijn afgelopen jaren in problemen geraakt doordat ze op lange termijn niet meer aan hun verplichtingen dreigden te kunnen voldoen.De fondsen moesten hun pensioenuitkeringen bevriezen of zelfs verlagen. Dit heeft geleid tot een dalend vertrouwen in de fondsen.

Lees verder op website ministerie.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..