Commissarissen nemen initiatief voor het toekomstig toezichthouden

Den Haag, 22 maart 2013 – Het Nederlands Kenniscentrum voor Commissarissen en Toezichthouders (NKCC) gaat commissarissen faciliteren bij de toekomstige vorm van toezichthouden. Dat maakte NKCC-directeur Norbert de Melker op 21 maart bekend op de Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders in Madurodam in Den Haag. “We willen een delta scheppen waarin de nieuwe generatie toezichthouders gaat functioneren”, aldus De Melker. “De overheid heeft ons uitgenodigd om namens de beroepsgroep hierover in dialoog te gaan. Wij pakken dit verzoek op en stellen een onafhankelijke commissie in die het toezichthouden opnieuw vorm gaat geven. Het belangrijkste is dat de kwaliteit van toezichthouden boven alles staat en dat we terugkeren naar de kern van het ambacht toezichthouden. We moeten daar publiekelijk invulling aan geven en rekenschap voor afleggen. Zo zorgen we er samen met de overheid voor dat het algemene vertrouwen terugkomt en voorkomen we meer van bovenaf opgelegde regelgeving.”

Nieuw raamwerk voor volgende generatie toezichthouders

Op de Dag van het Commissariaat 2013, die werd gesponsord door de Rabobank en Van Doorne Advocaten, kwamen ruim 100 toezichthouders bijeen om van gedachten te wisselen over het toekomstige toezicht. “We willen een nieuw geluid laten horen op deze mooie lentedag”, zo opende De Melker de bijeenkomst. “De toegenomen professionalisering en transparantie van toezichthouders door de Governance Codes zijn niet voldoende geweest om het vertrouwen en de geloofwaardigheid terug te winnen. We moeten als toezichthouders openlijk invulling geven aan een nieuw raamwerk voor het nieuwe toezichthouden. De nieuwe commissie gaat dit vormgeven. Daarmee beantwoorden we de vraag van de overheid om in dialoog aan te gaan. Tijdens de bijeenkomst verwoordde Ellen Kiersch, hoofd sector privaatrecht bij het ministerie van Veiligheid & Justitie, dit verzoek. Als opsteller van de nieuwe wet bestuur & toezicht riep zij commissarissen op te laten horen wat zij gaan doen als toezichthouder en wat ze van de overheid nodig hebben om hun werk goed te doen.

Vijf aandachtsgebieden voor de nieuwe commissie

De nog in te stellen commissie gaat de infrastructuur voor het nieuwe toezichthouden ontwikkelen aan de hand van vijf thema’s. Deze zijn gedestilleerd uit de aandachtspunten voor toekomstig toezicht die toezichthouders tijdens een eerdere bijeenkomst in januari van dit jaar hebben geformuleerd. Deze thema’s werden tijdens de Dag van het Commissariaat gepresenteerd door Ad Kroft en Norbert de Melker. “In de toekomst zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen/Toezicht nadrukkelijk meer de rol hebben van aanjager van de kwaliteitsverbetering”, aldus Kroft. Belangrijke thema’s zijn ook kwalificatie en evaluatie, en de dynamiek van het toezichthouden, wat onder meer inhoudt dat je focusgebieden moet bepalen. Daarnaast zijn de informatievoorziening en communicatie en de legitimering belangrijk. De deelnemers kregen de gelegenheid hun prioriteiten bij deze thema’s aan te geven. De nieuwe commissie gaat hiermee aan de slag en zal naar verwachting tegen het eind van de zomer, na uitgebreide toetsing bij stakeholders en overheid, het eindresultaat opleveren.

Online instrument voor zelfevaluatie

De deelnemers konden ook kennismaken met het nieuwe online instrument voor zelfevaluatie van toezichthouders, ontwikkeld door onder meer NKCC en Governance University. “Zelfevaluatie is de sleutel voor kwaliteitsverbetering”, aldus De Melker. “Met deze online applicatie wordt de standaardnorm voor de zelfevaluatie in Nederland gelegd, waarmee commissarissen bovendien benchmarks kunnen uitvoeren. Dit is een uitstekende basis voor de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering.”

Zie ook: Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezich ..
Op 4 februari vormde de Veerensmederij in Amersfoort het decor van de Nationale Dag van het Commissa ..
Zonder wrijving geen glans, het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezichthouden. ..
De 'Dag van het Commissariaat' is voor NieuwBestuur en het NKCC de aftrap naar een nieuwe samenwerki ..

Bijeenkomsten

Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..