“Commissarissen moeten zich aaneensluiten”

NKCC-voorzitter Norbert de Melker op Dag van het Commissariaat:

“Commissarissen moeten zich aaneensluiten”

De zevende Dag van het Commissariaat, georganiseerd in het Haagse Madurodam door het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen, het NKCC, stond in het teken van de toekomst van toezicht. NKCC-voorzitter Norbert de Melker stelde de ruim 100 aanwezige NKCC-leden de vraag: “Waar staat het commissariaat over vijf jaar? Bestaat het dan eigenlijk nog wel in de huidige vorm?” Commissarissen en toezichthouders hebben zich de laatste tijd niet laten horen toen ze werden bekritiseerd over hun rol in de economische crisis. “Daardoor heeft de politiek vrij spel gehad om wetgeving door te drukken, die het aantal toezichtfuncties maximeert en beloningsplafonds instelt” aldus De Melker. Verdere wet- en regelgeving dreigt, inclusief van bovenaf opgelegde eisen en toetsen voor deskundigheid en geschiktheid. De NKCC-voorman riep op tot een fundamentele keuze over de te volgen koers in de komende tijd: “Sluiten commissarissen zich aaneen in een beroepsgroep om een echte gesprekspartner van formaat te zijn in de maatschappij en de politiek? Of trekken de commissarissen zich terug in de vennootschap?”

Opmaat voor 21 maartvlnr op foto Norbert de Melker, Mijntje Lückrath en Auke de Bos

Deze Dag van het Commissariaat, die werd gesponsord door de Rabobank en Van Doorne Advocaten,fungeert als werksessie en opmaat voor de NKCC-bijeenkomst op 21 maart. Dan hoopt het NKCC een marsroute bekend te maken voor de komende jaren. Na een prikkelende speech van prof. Paul Frentrop (Nyenrode), die voorstelde de Code gewoon af te schaffen omdat deze zijn doel heeft bereikt, werd het 6e Nationaal Commissarissen Onderzoek gepresenteerd. Volgens de onderzoekers, prof. Mijntje Lückerath (Universiteit Nyenrode) en prof. Auke de Bos (Erasmus Universiteit), wordt uit het onderzoek duidelijk dat de Corporate Governance Code een groot positief effect heeft gehad op de kwaliteit van het interne toezicht in Nederland. Met name de onafhankelijkheid, de afbakening van taken en rollen van commissarissen ten opzichte van het bestuur, de kwaliteit van de zelfevaluatie en de transparantie van rapportages zijn verbeterd. Conclusie: het vak van toezichthouder heeft een duidelijke professionalisering doorgemaakt in de afgelopen tien jaar, sinds het uitbrengen van de Corporate Governance Code. 

Meer regelgeving voorkomen?

Kan de professionalisering van het commissariaat, die is verbeterd en nog verder zal toenemen, striktere wet- en regelgeving in de toekomst voorkomen? En als er na de huidige Code een nieuwe Code komt, hoe moet die er dan uitzien? Deze vragen werden tijdens de Dag van het Commissariaat bediscussieerd in groepen en in debat met Kathelijne Drenth (The Twelve), Hugo Reumkens (Van Doorne) en Jan van der Moolen (Centraal Fonds Volkshuisvesting). De algemene conclusie was dat ernaar moet worden gestreefd dat de overheid en de politiek hun eisen aan verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging door de beroepsgroep zelf laten invullen. Als opvolger van de huidige Corporate Governance Code werd gepleit voor een generieke code voor toezichthouders in alle sectoren, waardoor een steeds voortgaande versnippering van sectorale codes in de zorg, woningcorporaties, financiële sector etcetera wordt tegengegaan. Een sectoroverstijgende “Meta”-code, die periodiek wordt aangepast aan maatschappelijke veranderingen, zou kunnen bijdragen aan meer efficiënt en effectief toezicht, zo concludeerden de NKCC-leden.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt dit jaar voor de zevende keer uitgevoerd en richt zich ..
De monitoring commissie Streppel heeft de afgelopen vier jaar toegezien op naleving van de corporate ..
Master thesis over 'sensemaking' in raden van toezicht. In de literatuur over raden van toezicht gaa ..
Op 9 september heeft het NKCC een brief gestuurd naar Minister Kamp waarin de zorgen van de sector v ..

Bijeenkomsten

Op 9 oktober 2013 vanaf 14.00u. vindt op het ABN-AMRO hoofdkantoor een samenkomst plaats met als the ..
Op donderdagmiddag 28 november 2013 vindt  van 14.30 uur tot circa 21.00 uur het 4e Nationale R ..