Belangrijkste problemen van RvC liggen tussen RvC en Bestuur

Meest problematisch voor de RvC is nog steeds (onder meer) omgang en samenwerking met de RvB!

Neem kennis van de vier belangrijkste problemen van de RvC! Herkenbaar?

Uit het dit voorjaar uitgevoerde (vervolg)onderzoek naar problemen in de raad van commissarissen, genaamd ‘Weg met de muur tussen u en uw bestuur’, blijkt opnieuw dat de belangrijkste problemen niet binnen de RvC, maar tussen RvC en bestuur bestaan. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Stefan Peij en Laura de Kruijs van Governance University, blijkt voorts dat commissarissen niet verwachten dat de one-tier board, die per 1 januari gemakkelijker kan worden ingevoerd, voor de gevonden problemen een oplossing zal zijn.

Met dank aan iedere NKCC-er die heeft bijgedragen aan bijgaand onderzoek (zomerbijeenkomst)

Lees verder: ONE-TIER BOARD IS GEEN PANACEE

Dit artikel verscheen in blad Goed Bestuur nr. 4 / december 2012

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..