Stimuleringskader Integere Organisatie gelanceerd

Op 29 mei 2012 is tijdens een seminar op Nyenrode Business Universiteit het Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO) officieel gelanceerd. SIO is een normenkader voor integriteitsmanagement. Het stimuleringskader is een nieuwe methode voor het auditeren en certificeren van integriteitsmanagement.  
Met SIO kunnen organisaties op een onafhankelijke en deskundige wijze laten zien dat zij hun integriteitsmanagement op een goed niveau hebben ontwikkeld en hebben geborgd in de bedrijfsprocessen. Stakeholderverwachtingen en maatschappelijke eisen spelen hierbij een voorname rol.

SIO is het resultaat van de gebundelde kennis en ervaring van Nederlandse en internationale experts op het gebied van wetenschappelijk integriteitsonderzoek, organisatieadvies, auditing en certificering.

Bedrijven of organisaties die willen starten met integriteitsmanagement of daar al geruime tijd aandacht aan besteden kunnen door SIO-certificatie aantonen in hoeverre het managen van integriteit een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.

De SIO-norm is van toepassing op alle bedrijven en organisaties, in zowel de private sector inclusief het mkb als de publieke sector.

De SIO-norm wordt beheerd door een onafhankelijke Stichting SIO, welke wordt bijgestaan door een college van deskundigen, dat de kwaliteit van de norm inhoudelijk bewaakt. De lijst van CvD leden is opgenomen op website van de stichting.

Initiatiefnemers van de norm zijn vertegenwoordigers van adviesbureau Ethics & Business Integrity Services (EBIS), Nyenrode Business Universiteit en Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).

Bron: Accountant.nl

SIO - Opleidingen

Voor de Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (SSIO) hebben de ontwikkelaars van SIO in samenwerking met NKCC Academie een opleidingsprogramma SIO ontwikkeld voor accountants en andere functionarissen betrokken bij interne audits (of belast met integriteitsvraagstukken) en n een masterclass voor commissarissen en toezichthouders. En een masterclass voor commissarissen en toezichthouders.

Masterclass Stimuleringskader Integere Organisatie – SIO

Leergang Stimuleringskader Integere Organisatie – SIONKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezich ..
Op 4 februari vormde de Veerensmederij in Amersfoort het decor van de Nationale Dag van het Commissa ..
Zonder wrijving geen glans, het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezichthouden. ..
De 'Dag van het Commissariaat' is voor NieuwBestuur en het NKCC de aftrap naar een nieuwe samenwerki ..

Bijeenkomsten

Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..