Startseminar Stimuleringskader Integere Organisatie - 29 mei 2012

Op 29 mei 2012 vindt op de Nyenrode Business Universiteit de officiële lancering plaats van het Stimuleringskader Integere Organisatie, kortweg SIO, een normenkader voor integriteitsmanagement.

Stimuleringskader Integere Organisatie

Download hier de flyer van het startseminar

Download hier de uitnodiging

Het Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO) is een nieuwe methode voor het auditeren en certificeren van integriteitsmanagement.

Met SIO kunnen organisaties op een onafhankelijke en deskundige wijze laten zien dat zij hun integriteitsmanagement op een goed niveau hebben ontwikkeld en hebben geborgd in de bedrijfsprocessen. Stakeholderverwachtingen en maatschappelijke eisen spelen hierbij een voorname rol.

SIO is het resultaat van de gebundelde kennis en ervaring van Nederlandse en internationale experts op het gebied van wetenschappelijk integriteitsonderzoek, organisatieadvies, auditing en certificering.

Waarom is SIO certificatie belangrijk voor uw organisatie?

Bedrijven of organisaties die willen starten met integriteitsmanagement of daar al geruime tijd aandacht aan besteden kunnen door SIO-certificatie aantonen in hoeverre het managen van integriteit een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.

De SIO-norm is van toepassing op alle bedrijven en organisaties, in zowel de private sector inclusief het MKB als de publieke sector.

Onafhankelijk beheer

De SIO-norm wordt beheerd door een onafhankelijke Stichting SIO, welke wordt bijgestaan door een college van deskundigen, dat de kwaliteit van de norm inhoudelijk bewaakt. De lijst van CvD leden is opgenomen op www.siocertificatie.nl.

De initiatiefnemers van deze norm zijn vertegenwoordigers van adviesbureau Ethics & Business Integrity Services (EBIS), Nyenrode Business Universiteit en Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

Leergang Stimuleringskader Integere Organisatie - SIO

NKCC Academie organiseert in samenwerking met Stichting SIO

Vanaf 25 juni 2012 de leergang Stimuleringskader Integere Organisatie - SIO, deze leergang bestaat uit vijf maandelijkse bijeenkomsten. NBA geaccrediteerd. (19 PE punten)
Bestemd voor: interne en externe accountants, iedereen die betrokken is bij de interne audit van een organisatie.

Op 25 ben 26 oktober 2012 vindt de eerste Masterclass Stimuleringskader Integere Organisatie - SIO plaats. Bestemd voor commissarissen en toezichthouders, accountants en iedereen die betrokken is bij de interne audit van een organisatie. Duur van de masterclass is een avondsessie gevolgd door een hele dag. Deze masterclass is geaccrediteerd door NBA (8 PE punten)

Meer informatie: NKCC Academie, de heer Richard Nooij MSc.

Telefoon: 088 6522000 E-mail: academie@rotterdam-istanbul.com

 NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..