30 mei 2012 Themabijeenkomst ‘De biobased economy'

Praktijkmiddag ‘De biobased economy, een wereld van mogelijkheden’

30 mei 2012 - Locatie: World Port Center (WPC), Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam, Havennummer 1247

16.00-18.00 uur, borrel na afloop


Het NKCC organiseert in samenwerking met het Biorenewables Business Platform en VNO/NCW een praktijkmiddag met als thema de biobased economy.

Een economie die gebaseerd is op groene grondstoffen, een biobased economy, staat volop in de belangstelling bij zowel bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Door biomassa zoals suiker, reststromen uit de agro-foodsector of algen te gebruiken ontstaat een heel nieuw scala aan producten. Maar ook is het mogelijk bestaande producten zoals plastics, farmaceutica en brandstoffen op basis van biomassa te produceren.

Door gebruik te maken van biomassa wordt de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen verminderd, het milieu gespaard en worden nieuwe markten aangeboord. Door de uitstekende logistieke infrastructuur met haar zeehavens, het agrarische achterland, de aanwezige chemische sector en befaamde kennisinfrastructuur is Nederland een land bij uitstek dat van de biobased economy een succes kan maken.

Wat gebeurt er op het gebied van de biobased economy? Welke kansen biedt dit aan het bedrijfsleven en wat gaat het voor bedrijven en organisaties betekenen? Hoe realiseert een bedrijf haar biobased ambities? En last but not least waarom is het voor de mannen en vrouwen die nu in de raden bestuur en raden van commissarissen interessant?

Deze middag zullen verschillende experts u informeren over dit boeiende onderwerp te weten:
Ruud Lubbers, council-voorzitter en kwartiermaker van het Rotterdam Climate Initiative, voormalig minister-president van Nederland;
Pieter van Essen
, projectdirecteur Haven voor het Rotterdam Climate Initiative;
Ton Runneboom
, voorzitter Biorenewables Business Platform.

Het programma ziet er als volgt uit en is dusdanig opgezet dat er ruimte is voor discussie en uitwisseling van inzichten.

15.30 uur              Ontvangst

16.00 uur              Welkom, Norbert de Melker, directeur NKCC

16.05 uur              Ton Runneboom, voorzitter Biorenwables Business Platform (presentatie)                                                    

16.10 uur              Het belang van de biobased economy voor Nederland en de rol van commissarissen en bestuurders. Ruud Lubbers, council-voorzitter en kwartiermaker van het Rotterdam Climate Initiative

16:40 uur             Hoe is duurzaamheid te incorpereren in de biobased economy? Fred van Beuningen, Directeur strategic Marketing, AkzoNobel

17:10 uur             De ambities van de Rotterdamse haven en concrete activiteiten, Pieter van Essen, projectdirecteur Haven voor het Rotterdam Climate Initiative

17:40 uur             Biobased Economy binnen de bedrijfsvoering, Jan Cees Vogelaar, ondernemer, vrml lid van Raad van Commissarissen Koninklijke Friesland Foods, DHV, BLGG.

18:00 uur Borrel

Aanmelden:

Na inschrijving bevestigen wij per e-mail uw aanmelding en ontvangt u een routebeschrijving. Wees er snel bij want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Mijn gegevens
Achternaam *
Voorletters *
Titulatuur
Geslacht * M V
Geboortejaar *
Adres *
Woonplaats *
Postcode *
Dit is een * Privé-adres Zaken-adres
Bedrijfsnaam
Telefoonnr *
Fax
E-Mail *

Ik vervul momenteel Geen 1 2 3 4 of meer commissari(a)at(en) dan wel vervul ik een functie in een Raad van Toezicht.

Hiervan is/zijn Geen 1 2 3 4 of meer commissar(a)at(en) bij beursgenoteerde ondernemingen

Opmerkingen
 

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..