NKCC ontwikkelt professioneel instrumentarium voor zelfevaluatie commissarissen

Den Haag, 19 januari 2012.

Het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders (NKCC) gaat een professioneel instrumentarium voor zelfevaluatie ontwikkelen voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Dit kondigde NKCC-directeur Norbert de Melker aan tijdens de zesde Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders, op 19 januari in het Scheveningse Kurhaus. Het NKCC zal dit instrumentarium de komende maanden met behulp van externe professionals ontwikkelen en ter beschikking stellen aan alle Raden van Commissarissen / Toezicht. Uit het Commissarissen Onderzoek 2011, dat vandaag werd gepresenteerd, blijkt dat 8 % van de RvC’s en RvT’s nooit een evaluatie uitvoert en dat slechts een derde van de Raden die dit wel doen, daarvoor externe begeleiding inhuurt. De Melker: “Geen enkele Raad durft openlijk zelfevaluatie af te wijzen maar wij weten dat veel commissarissen worstelen met het goed aanpakken van zo’n belangrijk proces. Een professioneel instrumentarium voor zelfevaluatie op basis van best practices zal zeker in een behoefte kunnen voorzien.”

Tijdens de Dag van Commissarissen en Toezichthouders, die werd gepresenteerd door TV-journalist Eva Jinek, is het vijfde Nationaal Commissarissenonderzoek 2011 gepubliceerd door onderzoekers prof. Mijntje Lückerath (Nyenrode) en prof. Auke de Bos (Erasmus Universiteit). Hieruit blijkt onder meer dat toezichthouders het afgelopen jaar iets minder tijd hebben besteed aan hun toezichtfunctie (commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen zelfs 18 % minder) en minder hebben verdiend. Ruim 40 % van hen is ontevreden over de bezoldiging, die gemiddeld 15.000 euro per jaar bedraagt en neerkomt op gemiddeld zo’n 96 euro per uur.Met betrekking tot de zelfevaluatie van de Raad werd de aanbeveling gedaan om tenminste eens in de drie jaar de zelfevaluatie te laten begeleiden door een externe deskundige, met bijzondere aandacht voor het functioneren van de voorzitter van de RvC. Ook is nader onderzoek gewenst naar het profiel van deze externe deskundige en de aard van zijn / haar betrokkenheid.

Keynote speakers bij het symposium waren Stef Blok, fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, en Ben Verwaayen, CEO van de telecomonderneming Alcatel-Lucent. Blok stelde dat de VVD vertrouwen heeft in het zelfevaluerend vermogen van commissarissen en meer regelgeving voor interne toezichthouders afwijst. Ook zei Blok dat aandeelhouders een sterkere rol moeten krijgen in de governance van ondernemingen en dat de VVD daartoe concrete voorstellen zal doen.

Ben Verwaayen zei in zijn Goed Bestuur Jaarlezing dat goed bestuur en toezicht stoelt op drie pijlers: duidelijke doelstellingen, integer handelen en kwaliteit van mensen. Daarbij is goede communicatie met stakeholders zeer belangrijk. “In deze onzekere tijden bestaat er een frictie tussen de behoefte aan stabiliteit aan de ene kant en de noodzaak tot aanpassing en herstructurering aan de andere kant. Het enige wat je als bestuurders kunt doen is helder en integer uitleggen wat je beleid is.”

Vorig jaar presenteerde NKCC het "profiel commissaris 3.0, een man / vrouw met vele gezichten’’.
De talrijke reacties hierop overtroffen de verwachting. Het is een goede impuls voor de commissaris van de toekomst. Het NKCC wil daar mee verder gaan en een volgende stap zetten: het profiel van de Raad van Commissarissen 3.0. Commissarissen kunnen een bijdrage leveren aan het vervolg door enkele vragen te beantwoorden in de enquête die men via een App op hun smartphones kon invullen.

De Nationale Dag werd afgesloten met zes verdiepingssessies over actuele thema’s voor commissarissen en toezichthouders: (1) het psychologisch contract van de commissaris, dwz de individuele perceptie van de wederzijdse verplichtingen tussen organisatie en individu; (2) aansprakelijkheid van commissarissen; (3) de invloed van digitalisering op de rol van de commissaris;  (4) Fiscaliteit: is de commissaris verantwoordelijk? (5) Hoe de commissaris toeziet op strategievorming en (6) Zelfbeoordeling bij de Raad van Commissarissen.

Zie ook: www.dagvanhetcommissariaat.nl

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..