Maandag 28 november themabijeenkomst in Rotterdam

Hoe gaan we het beter doen?

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor whitepaper en presentaties klikt u >> hier

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 Programma

15.30u:

16.00u:16.15u:

 

 

16.45u:

 

 

 


17.15u:

 

 

ca.17.45u:

ontvangst

Inleiding door Marjet van Zuijlen, dagvoorzitter, en
Norbert de Melker, directeur NKC


De Raad op zoek naar een duivels plan
door Goos Minderman.
Vanuit een integraal overzicht van het toezicht schetst Goos Minderman waarom raden van commissarissen en raden van toezicht het niet goed doen, de dilemma’s waarmee geworsteld wordt en de kernwaarden welke nodig zijn voor het nieuwe toezicht en toezichthouders.

De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant door Piet Klop.
Risico’s operationaliseren en aansturing op controle door de auditcommissie en RvC. Dat vraagt binnen het samenspel met de accountant om een aanscherping van de rolopvattingen. Zeker nu de opdrachtverstrekking aan de accountant door de RvC gaat gebeuren. De raad kan de accountant bijvoorbeeld meer als sparringpartner gebruiken bij (her)financieringsproblematiek en als bewaker van integriteitmanagement. Om goede gesprekspartner te zijn zal ook het profiel van de RvC en de AC aangescherpt moeten worden.

Stimuleringskader Integere Organisatie in een notendop door Maarten de Jong.
Begin 2012 wordt een nieuwe norm – ‘SIO-Stimuleringskader Integere Organisatie’ van kracht als open norm voor bedrijven, woningcorporaties en zorginstellingen. Naar deze nieuwe eisen en certificatienormen voor integriteitsmanagement wordt met name vanuit woningcorporaties uitgekeken.


Afsluiting en aansluitend borrel

Sprekers:

Marjet van Zuijlen, oud-Kamerlid en oud partner bij Deloitte. Sinds 2,5 jaar zelfstandig actief als adviseur en dagvoorzitter en zij is commissaris bij ondermeer Verbrugge Terminals en Holland Casino.
Prof.dr. Goos Minderman is hoogleraar Public Governance aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de school of public leadership . Minderman is voorzitter van Het Zijlstra Center en hoogleraar public governance en C. Hij was voorzitter van de Monitoringcommissie Governancecode Woningcorporaties en was presidentcommissaris Rochdale en is momenteel lid van de Raad van Toezicht van het Westfriesgasthuis.
Piet Klop RA is Partner Deloitte en landelijk eindverantwoordelijk voor de dienstverlening aan de woningcorporaties. Deze dienstverlening betreft accountants, belastingadviseurs en consultants.
Piet Klop is te volgen via twitter: http://twitter.com/#!/pietklopra
Maarten de Jong is oprichter en partner van Ethics & Business Integrity Services bv. Hij heeft meer dan 30 jaar praktische ervaring met gedrag en cultuur aspecten in organisaties. Voorafgaande aan het werken in de private sector was Maarten oprichter en directeur van “The Department of Institutional Integrity van de Wereld Bank in Washington, met een directe rapportagelijn naar de president van de Wereldbank (2001 – 2006). Hij is tevens bestuursvoorzitter van de stichting Netwerk Bedrijfsethiek Nederland en initiatiefnemer van de beheerstichting SIO managementsysteem certificaat.

Presentatie Piet Klop >>verder

Presentatie Maarten de Jong >> verder

 

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Mijn gegevens
Achternaam *
Voorletters *
Titulatuur
Geslacht * M V
Geboortejaar *
Adres *
Woonplaats *
Postcode *
Dit is een * Privé-adres Zaken-adres
Bedrijfsnaam
Telefoonnr *
Fax
E-Mail *

Ik vervul momenteel Geen 1 2 3 4 of meer commissari(a)at(en) dan wel vervul ik een functie in een Raad van Toezicht.

Hiervan is/zijn Geen 1 2 3 4 of meer commissar(a)at(en) bij beursgenoteerde ondernemingen

Opmerkingen
 

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..