"Samenwerking tussen bestuurders en commissarissen nog steeds niet soepel"

1 september 2011 -De samenwerking tussen bestuur en raad van commissarissen loopt vaak nog steeds problematisch, zo blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van Grant Thornton en Governance University. Samen met het NKCC (Nederlands KennisCentrum Commissarissen en Toezichthouders) organiseren zij op het Doornse kasteel Moersbergen, thuisbasis van Governance University, een congres over dit onderwerp met als sprekers topcommissarissen Margot Scheltema (Schiphol, ASR) en Henk Breukink (ING, InHolland).

In het onderzoek geven negentig commissarissen aan dat zij de kwaliteit van de informatievoorziening aan de RvC en samenwerking met de RvB niet alleen als grootste problemen zien, maar ook als meest relevante issues. Als derde belangrijk probleem wordt de invulling van de toezichtfunctie genoemd. Voorzitters van de raad van commissarissen (39% van de respondenten) schatten de relevantie van dat probleem rondom de toezichtfunctie flink hoger in dan de andere commissarissen.  

Opvallend is verder dat leden van selectie- en benoemingscommissies problemen, met name die rondom het juridisch kader en integriteit, als relevanter inschatten dan overige leden van de RvC.

 Saillant detail is dat commissarissen die een opleiding hebben gevolgd bij Governance University, ruim een kwart van de respondenten, problemen duidelijk lager inschatten en de relevantie van problemen hoger. Directeur Stefan Peij: "Interessant is in het volgende onderzoek te bekijken of commissarissen die op cursus zijn geweest in de breedte inderdaad minder last hebben van problemen en ze hoger inschatten, dus alerter zijn dan anderen".

link naar bijeenkomst >>

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..