Onderzoeksrapport Boardroom Dynamics

Een onderzoek naar onderlinge verhoudingen in de boardroom. Uitgevoerd voor RUG en NBA door Dennis Veltrop; Reggy Hooghiemstra en Jaap van Manen.

In het onderzoek naar boardroom dynamics wordt toegespitst op de onderlinge verhoudingen tussen commissarissen en bestuurders in de top van organisaties. De volgende vraag staat centraal: welke karakteristieken van commissarissen en bestuurders zijn bepalend voor de onderlinge verhoudingen tussen commissarissen en bestuurders? Welke factoren bepalen bijvoorbeeld wie het meest invloedrijk is in de top van een organisatie? Wat bepaalt of een commissaris of een bestuurder instemt met een voorstel ook als hij of zij het er eigenlijk helemaal niet mee eens is? Wat zijn de bepalende factoren voor onderling vertrouwen en onderlinge conflicten voor bestuurders en commissarissen? Wie heeft de meeste macht?

Download hier het volledige rapport >> download

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederla ..
Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..