Debat Commissaris 3.0 versus Accountant 3.0: gedragsverandering noodzakelijk.

Vastlegging in hoofdlijnen uitkomsten en bespreekpunten tijdens de bijeenkomsten (tevens 5e Tweetup) welke op initiatief van TUACC en het NKCC op 11 mei 2011 gehouden werd bij de NBA in Amsterdam.
Aan het levendige debat namen, uit verschillende sectoren,  commissarissen en accountants deel. De NBA was gastheer van deze avond en onderstreepte  in het welkomstwoord het belang van dit debat.

Tijdens de discussie wordt aanknoping gezocht bij een drietal documenten:

·         het door het NKCC opgestelde manifest met het profiel van de Commissaris 3.0

·         'Lessen uit de kredietcrisis' het Plan van Aanpak van de NBA

·         het EY Whitepaper uit 2010 over o.a. de relatie tussen accountant en commissaris
          (‘Betere communicatie door externe accountant: meer waarde ontsluiten voor maatschappelijk verkeer en cliënt’)

Met dit document willen TUACC en het NKCC een brede discussie rond dit onderwerp verder voeden om uiteindelijk tot een gedragen visie en besluitvorming te komen . Voor het verslag: lees verder (PDF) >>


Ernst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Vastlegging in hoofdlijnen uitkomsten en bespreekpunten tijdens de bijeenkomsten (tevens 5e Tweetup) ..
Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties in Nederland en ..
NKCC opinie.Toezichthouders moeten stelling nemen en niet duiken. ..
Aandelen niet alleen een gewild bezit bij bestuurders maar ook bij commissarissen van Nederlandse be ..

Bijeenkomsten

De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0. ..
Zomerbijeenkomst in Kasteel Moersbergen te Doorn - aanvang 15.00 uur ..