Minister van Financiƫn De Jager ontvangt rapport Nationaal Commissarissen Onderzoek

Op de Dag van het Commissariaat presenteerden prof. dr Auke de Bos en prof. dr Mijntje Lückerath van de Erasmus Universiteit Rotterdam het Nationaal Commissarissen Onderzoek. Het eerste rapport werd door Norbert de Melker, directeur NKCC, aangeboden aan minister van Financiën Jan Kees De Jager.

Toespraak minister de Jager bij overhandiging eerste rapport Nationaal Commissarissen Onderzoek. 

 

Lees hier de integrale tekst

Videoboodschap minister Jan Kees de Jager

Nationale Dag Commissarissen

Met veel genoegen neem ik het rapport over het nationaal Commissarissen Onderzoek 2010 in ontvangst.
Het onderzoek is nu voor de vierde keer gehouden. Een mooie traditie ontstaat. Het is een goed initiatief.

Onderzoek als dit draagt bij aan de discussie en kan de ontwikkelingen positief beïnvloeden. 
Het kabinet vindt versterking van Raden van Commissarissen van groot belang. Het goed functioneren van een onderneming en het vertrouwen in de onderneming wordt bevorderd als een raad van Commissarissen goed functioneert.

Voor wat betreft de financiële sector ben ik van mening dat commissarissen op de eerste plaats deskundig moeten zijn. Ze moeten voldoende tijd voor hun taak hebben, en hun achtergrond moet divers zijn. Zo kunnen ze onafhankelijk oordelen. Mede daarom gaan we de deskundigheidstoets van commissarissen van financiële ondernemingen wettelijk verankeren.
DNB en de AFM werken ook aan een beleidsregel om die deskundigheidseisen in te vullen. Het gaat dan om een combinatie van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag.

Bij communicatie hechten commissarissen het meeste belang aan het afleggen van verantwoording, blijkt uit het onderzoek. En daarna hechten zij het meest aan het uitwisselen van informatie met stakeholders.

Transparantie is van groot belang voor de investeringsbeslissingen van beleggers en voor het efficiënt functioneren van de kapitaalmarkten. Transparantie draagt ook bij aan het vertrouwen van stakeholders in de onderneming.
Adequate communicatie en optimale transparantie: dat is waar ik speciaal aandacht voor wil vragen.
Dat hierin verbetering mogelijk is, blijkt ook uit onderzoek van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. 

Het is niet direct eenvoudig om de juiste balans te vinden tussen globaal informeren en het geven van gevoelige informatie, dat realiseer ik me.  Dat is de uitdaging. En heel veel succes vandaag.


NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..