3-11-2010 Seminar in Rotterdam

"Is de commissaris de bestuurders hoeder?"

Kartelwaakhond NMa richt vizier vaker op mensen en legt voor het eerst commissarissen een boete op voor overtredingen van de mededingingswet. Hoe weet u of u leiding geeft aan wetsovertreding en zwijgt?

Aan commissarissen en toezichthouders van maatschappelijke maar ook beursgenoteerde ondernemingen worden steeds hogere eisen gesteld. Het geïntegreerde corporate governance t am van Loyens & Loeff kijkt met u vanuit de fiscale-, juridische-, bestuurlijke- en strafrechtelijke invalshoek naar bestuurdersaansprakelijkheid. Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de commissaris voor het toezicht op de bestuurder. In hoeverre moet de commissaris de bestuurder (be)hoeden voor fouten?

Dit seminar behandelt vanuit een geïntegreerde perspectief en in een kort tijdsbestek wat er van u als commissaris verwacht wordt.

Lokatie: Loyens en Loeff N.V. - Blaak 31 - Rotterdam

Uitnodiging PDF: Lees verder >>

Programma 3 november 2010

13:00 - 13:30 uur  Ontvangst met koffie 

13:30 - 13:35 uur  Welkom door Norbert de Melker (NKCC) 

13:35 - 13:45 uur  Inleiding seminar door Niek Zaman (voorzitter Corporate Governance Team) 

13:45 - 14:15 uur  Lezing Gert Wim van de Meent 

15:00 - 15:45 uur  Eerste ronde, keuze uit workshops *

15:45 - 16:00 uur  Pauze 

16:00 - 16:45 uur  Tweede ronde, keuze uit workshops *

16:45 - 17:30 uur Borrel

Workshops:
Workshop 1:  Beloning bestuurders: hoe kunnen excessen worden voorkomen?
mr. J. Mos (kandidaat-notaris Ondernemingsrecht) en mr. K. Wiersma (advocaat Arbeidsrecht)

Workshop 2:  Horizontaal toezicht en Tax Control Framework
mr. J.G. Kuiper (belastingadviseur Algemene Fiscale Praktijk)

Workshop 3:  Integriteit en aansprakelijkheid: bestuurs-, civiel- en strafrechtelijke aspecten
mr. A.B. Schoonbeek (advocaat team Sanctierecht), mr. R.D. van Heffen (advocaat team Sanctierecht)
en mr. S.J.H.M. Berendsen (advocaat Ondernemingsrecht)

* voor uitvoerige beschrijving beschrijving workshops: uitnodiging >> Lees verder

Deze bijeenkomst komt tot stand in samenwerking met:

Aanmelden voor deze bijeenkomst met onderstaand webformulier of antwoordkaart:
Wanneer u gebruik maakt van het webformulier , wilt u dan in het veld opmerkingen twee voorkeuren workshops  aangeven.

Mijn gegevens
Achternaam *
Voorletters *
Titulatuur
Geslacht * M V
Geboortejaar *
Adres *
Woonplaats *
Postcode *
Dit is een * Privé-adres Zaken-adres
Bedrijfsnaam
Telefoonnr *
Fax
E-Mail *

Ik vervul momenteel Geen 1 2 3 4 of meer commissari(a)at(en) dan wel vervul ik een functie in een Raad van Toezicht.

Hiervan is/zijn Geen 1 2 3 4 of meer commissar(a)at(en) bij beursgenoteerde ondernemingen

Opmerkingen
 

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederla ..
Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..