NKCC whitepaper 'Fusies en Overnames : Belangrijke rol voor Commissarissen'

Is een commissaris een actieve of passieve bewaker van de continuïteit van een organisatie? Deze vraag is momenteel erg actueel en er is maatschappelijk dan ook veel discussie over wat de verantwoordelijkheden en taken van commissarissen zijn. In dit artikel zal specifiek worden ingegaan op de rol van de RvC bij het proces van fusies en overnames. Fusies en overnames gaan gepaard met emoties en verschillende belangen. Een overname is geen proces wat omkeerbaar is. Achteraf handelen om schade te beperken is dus erg lastig. Dit vereist een actieve en bewuste rol bij het overdrachtsproces, zowel aan de koop en de verkoopkant als bij een fusie. In artikel wordt eerst een beschrijving worden geven van mogelijke valkuilen bij overnames en specifieke punten waarin oplettendheid en een actieve participatie van de commissaris vereist zijn. Daarna volgt een korte beschrijving van een overnameproces. Vervolgens volgt een korte praktijk casus.
Dit artikel is tot stand gekomen met Talanton Corporate Finance, dienstenpartner van NKCC.
 Download whitepaper 'Fusies en overnames : Belangrijke rol voor commissarissen'

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..