NKCC whitepaper 'handen af of mouwen opstropen'.

Handen af of mouwen opstropen! Actieve betrokkenheid van commissarissen in uitdagende tijden was onderwerp van discussie tijdens de themabijeenkomst voor commissarissen, georganiseerd door het NKCC in samenwerkingmet Krüger & Partners op 10 juni jl. in de Euromast in Rotterdam. “Het door de commissaris tijdig kunnen herkennen van de signalen die zwaar weer aankondigen bij ondernemingen is van enormbelang. De huidige commissaris heeft er alle belang bij om zich hierin proactief op te stellen,ondanks dat zij daardoor soms voor een ‘duivels dilemma’ komen te staan: optreden of aftreden.”

Een verslag met 'early warnings' en tips voordat u aan een nieuw commissariaat begint. >> Download hier

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..
NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de intern ..
Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezich ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..